Zalecenia dietetyczne

Żywienie szpitalne to nie tylko dostarczanie przebywającym pacjentom żywności zabezpieczającej ich całodobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, lecz także cały system rożnych działań mających na celu wspomaganie procesu leczniczego. Dobór diety powinien uwzględniać aktualną sytuację zdrowotną pacjenta. Przy prawidłowym rozpoznaniu potrzeb żywieniowych pacjenta (ocena stanu odżywienia) i odpowiednim zaplanowaniu jego żywienia (w różnych formach: doustnie, drogą przewodu pokarmowego czy pozajelitowo) zwiększa się szanse na wyzdrowienie tak w leczeniu zachowawczym, jak i chirurgicznym, skraca się przebieg choroby i okres pobytu w szpitalu, zmniejsza się również ryzyko wystąpienia powikłań. Podstawą prowadzenia żywienia chorych w szpitalu są modelowe diety lecznicze i oparte na nich diety specjalne.
Skip to content