Prawa pacjenta

Każdy pacjent Szpitala Skawina sp. z o.o.im. Stanley Dudricka, którego prawa zostały naruszone ma prawo złożyć skargę.
Interwencje można składać do:
1. Ordynatora Oddziału
2. Dyrektora Szpitala lub Dyrektora ds. Medycznych

• osobiście: wtorek w godz. 8.00 – 10.00 (Administracja, piętro II)
• telefonicznie: 12 444 65 26, wew. 1
• mailowo: biuro@szpitalskawina.pl

3. Działu Skarg i Wniosków przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

ul. Batorego 24, 31–135 Kraków
tel. (12) 298 84 04
fax. (12) 298 8320
e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl

4. Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01 – 171 Warszawa
bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
tel. (22) 532 82 50
fax. (22) 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

5. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy:

Okręgowej Izbie Lekarskiej
ul. Kordylewskiego 11 (VI piętro), 31-542 Kraków
tel. (12) 619 17 17
(12) 619 17 25
(12) 619 17 29
email: biuro@oilkrakow.org.pl

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
ul. Szlak 61, 31–153 Kraków
tel. (12) 422 88 54
e-mail: biuro@moipip.org.pl

6. Rzecznika Praw Obywatelskich – Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. (22) 551 77 60
fax (22) 827 64 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Skip to content