Zasady odwiedzin pacjentów

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW:

Zalecane jest ograniczenie czasu wizyty oraz ilości odwiedzających w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.

Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego oraz dezynfekcja rąk przed i po wejściu na oddziały szpitalne.

Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

Jednocześnie informujemy o możliwości kontaktu telefonicznego z pacjentem, pod nr. telefonu: 12/ 444 65 06.