Nasi specjaliści

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk urodził się w 1972 roku w Krakowie, studia medyczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1997 roku. Podobnie jak dr Piotr Szybiński, przez większość swojej pracy zawodowej związany był z I Katedra Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Tadeusza Popielę, a następnie przez Prof. Jana Kuliga.
 
Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2008, egzamin złożony z wyróżnieniem). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2003 roku), doktor habilitowany nauk medycznych (obrona pracy habilitacyjnej w 2012 roku), profesor dr hab. nauk medycznych (belwederski) od XII 2017.
 
Od 2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim oraz towarzystwa członkowskiego European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Członek ESPEN Acute Intestinal Failure Special Interest Group, przewodniczący International Section przy Amerykańskim Towarzystwie Żywienia Do- I Pozajelitowego (ASPEN). Współautor wtycznych ESPEN z zakresu chirurgii, gastroenterologii, definicji niedożywienia i niewydolności przewodu pokarmowego.
 
W 2010 roku zdał egzamin na European ESPEN Diploma on Clinical Nutrition. Jest nauczycielem Leonardo da Vinci Life-Long Learning System. Współtwórca największej jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza– i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed.
 
Członek wielu towarzystw naukowych, oprócz wyżej wymienionych m.in także British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.
 
Hobby: sport (ukończone: 3 triatlony Iroman 140.6, 2 Ironman 70.3, 3 triatlony na dystansie olimpijskim, 10 biegów maratońskich), kino, muzyka.
dr n.med. Jerzy Sałówka

dr n.med. Jerzy Sałówka

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dr med. Jerzy Sałówka urodził się w 1977 roku w Łańcucie, studia medyczne ukończył w 2002 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z III Katedrą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka. 

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2010 roku, z wynikiem bardzo dobrym). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2008 roku, z wyróżnieniem). W 2023 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej.

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Jerzy Sałówka ukończył wiele szkoleń i staży. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: Polskiego Klubu Koloproktologii (PKK), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM), European Society of Surgery (ESS). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii kolorektalnej, motoryki przewodu pokarmowego, patofizjologii i diagnostyki zaburzeń neuromotorycznych kompleksu dna miednicy, zwieraczy odbytu i jelita grubego. Współautor podręczników: Podstawy Chirurgii oraz Chirurgia Endokrynologiczna.

Hobby: narciarstwo.

dr med. Piotr Szybiński

dr med. Piotr Szybiński

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dr med. Piotr Szybiński urodził się w 1969 roku w Krakowie, studia medyczne ukończył w 1996 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z I Katedra Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Tadeusza Popielę, a następnie przez Prof. Jana Kuliga.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2010). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2001 roku, z wyróżnieniem).

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Piotr Szybiński ukończył wiele szkoleń i staży, w tym staż na Uniwersytecie w Wurzburgu, Dundee czy Davos. Od 2010 Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Hobby: żeglarstwo i narciarstwo (licencjonowany nauczyciel)

dr n. med. Tomasz Cegielny

dr n. med. Tomasz Cegielny

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Urodzony w 1975 roku w Krakowie, jest absolwentem Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia medyczne ukończył w 2000 roku. Od początku kariery związany z III Katedrą i Klinicą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UJCM w Krakowie, kierowanej przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka. Od 2013 r. jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie.

Specjalista chirurgii ogólnej – egzamin specjalizacyjny zdał w 2009 roku, z wynikiem bardzo dobrym, obrona pracy doktorskiej w 2011 roku z wyróżnieniem

W trakcie pracy zawodowej szczególnie związany z problematyką chorób zapalnych jelit (IBD): choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Brał udział w wielu szkoleniach tematycznych, przebywał na stażach zagranicznych w zakresie leczenia IBD, min. w Leiden University Medical Centre, (Holandia, 2007) oraz w Leuven University Hospital (Belgia, 2008). W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele kursów praktycznych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, uzyskując w 2006 r. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Ponadto posiada Certyfikat Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej (gastroskopia, kolonoskopia, ECPW). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, gastroenterologii (IBD), onkologii i ultrasonografii. Współautor wytycznych Polskiego Klubu Koloproktologii z zakresu leczenia przetok okołoodbytniczych.

Hobby: narciarstwo.

lek. Ryszard Choruz

lek. Ryszard Choruz

Specjalista chirurgii ogólnej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także w Ludwig-Maximilians Uniwersität w Monachium oraz Uniwersytecie Medycznym im. Semmelweisa w Budapeszcie.

Specjalista chirurgii ogólnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aktualnie pracuje w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie.

Wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Głównym punktem zainteresowań jest endoskopia zabiegowa, nowoczesna opieka okołooperacyjnej (ERAS), chirurgia małoinwazyjna (laparoskopia) oraz żywienie kliniczne.

Ukończył cykl szkoleń z zakresu leczenia żywieniowego w ramach Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu (ESPEN), uzyskując prestiżowy European ESPEN Diploma, posiada także certyfikat Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu.

Aktywny członek wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in.: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Odbył liczne szkolenia i kursy w zakresie leczenia żywieniowego, chirurgii małoinwazyjnej, leczenia ran przewlekłych, leczenia niewydolności jelit w uznanych europejskich ośrodkach (Davos, Maastricht, Nicea, Göteborg, Barcelona itd.)

lek. Kinga Szczepanek

lek. Kinga Szczepanek

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jest absolwentką Collegium Medicum UJ w Krakowie. Studia ukończone w roku 2000.

Pracę rozpoczęła w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w I zespole anestezjologów związanym z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanym wówczas przez prof. Jerzego Wordliczka. Następnie pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie. Specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii ukończyła w roku 2008, egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym. Od początków swej pracy, oprócz znieczuleń oraz pracy w OIT, związana była z opieką nad pacjentami żywionymi pozajelitowo w warunkach domowych.

Jedna z pierwszych osób na Świecie, które posiadają European ESPEN Diploma in Clinical Nutrition (egzamin zdany w Nicei w roku 2011). Jest certyfikowanym wykładowcą Leonardo da Vinci Life Long Learning System, była koordynatorem kursów LLL w Polsce. Ukończyła również „International school for instructors in Anaesthesiology”, pod patronatem WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists). Jest członkiem towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (członek zarządu Towarzystwa), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek – Chronic Intestinal Failure Special Interest Group zajmującej się żywieniem w warunkach domowych)) oraz ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition). Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Hobby – podróże.

lek. Katarzyna Żmuda

lek. Katarzyna Żmuda

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Urodzona w 1984 roku we Lwowie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który ukończyła w 2008r.

W ramach stypendium szkoliła się w Campus Bio-Medico di Roma oraz odbywała zagraniczne praktyki, w tym w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Yerevan Medical University.

Staż podyplomowy ukończyła w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej odbyła w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie pod kierownictwem dr n.med. Henryka Łabzy. W 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej a w 2023 specjalisty chirurgii onkologicznej.

Obecnie pracuje w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie. Regularnie uczestniczy w kongresach i sympozjach naukowych, odbywa szkolenia, jest członkiem towarzystw naukowych ( m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, POLSPEN).

Hobby: podróże

lek. med. Marcin Banach

lek. med. Marcin Banach

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Urodzony w 1970 roku w Krakowie, studia medyczne na wydziale lekarskim CM UJ ukończył w 1995 roku. 

Specjalista  Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2003)
Studia podyplomowe „Teoria i praktyka klinicznego zastosowania mechanicznej wentylacji płuc” (2014)

Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Odbył liczne szkolenia i kursy w zakresie  anestezjologii i intensywnej terapii, w tym ukończone w 2005 roku 6-etapowe szkolenie F.E.E.A. (Fundation for European Education in Anesthesiology).

Pracę zawodową rozpoczął w I zespole ZAiIT SU związanym z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego było Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

W 2016 roku  dołączył do zespołu specjalistów Szpitala im. Stanleya Dudricka w Skawinie.

dr n. med. Aneta Sarwa

dr n. med. Aneta Sarwa

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Urodzona w 1977r. w Proszowicach. Studia w Collegium Medicum UJ ukończyła w 2002r. W latach 2002-2020 była związana z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Rydygiera, gdzie pod kierownictwem dr med. Henryka Łabzy odbyła szkolenie specjalizacyjne i w 2012r. uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej (egzamin specjalizacyjny zdany z wynikiem bardzo dobrym). W 2010r. pod kierownictwem prof. W. Drożdża obroniła przewód doktorski pracą pt. „Umiejscowienie, morfologia oraz potencjał złośliwienia polipów jelita grubego a płeć i wiek chorych”.

W pracy zawodowej szczególny obszar jej zainteresowań stanowi chirurgia kolorektalna oraz leczenie schorzeń żołądka, wątroby i trzustki. Posiada doświadczenie w zabiegach małoinwazyjnych (m.in. chirurgia laparoskopowa, zabiegi minimalnie inwazyjne pod kontrolą USG – biopsje, drenaże, termoablacja zmian przerzutowych). W 2015r. ukończyła szkolenie z zakresu małoinwazyjnych technik ablacyjnych w Seulu (SITAT). Ponadto regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach dotyczących powyższych zagadnień.

Od 2018r. jest związana ze Szpitalem im S. Dudricka w Skawinie, początkowo jako członek zespołu żywieniowego w ramach Poradni Żywieniowej, od stycznia 2021 również jako lekarz Oddziału i Poradni Chirurgii Ogólnej.
Jest członkiem TCHP i POLSPEN.

Zainteresowania: literatura, historia filozofii, kraje skandynawskie i Arktyka.

Skip to content