Poradnia Onkologiczna

Rejestracja:

od poniedziałku do piątku
8.00-20.00
tel. 12 444 65 26, wew.1

Do poradni onkologicznej nie jest wymagane skierowanie.

W Poradni Onkologicznej prowadzone są konsultacje pacjentów zarówno z podejrzeniem choroby, jak i już rozpoznanym nowotworem: przewodu pokarmowego (jelita grubego, odbytnicy), piersi, skóry i tkanki podskórnej oraz tarczycy. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotoworwych realizujemy Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) Oferujemy pacjentom niezbędne badania diagnostyczne przed kwalifikacją do hospitalizacji oraz zabiegu operacyjnego, które możemy zrealizować również w ramach naszego Oddziału Chirurgii. Ponadto w poradni w warunkach ambulatoryjnych wykonywane są drobne zabiegi diagnostyczne i chirurgiczne np. biopsje cienko i grubo igłowe czy usuwanie podejrzanych znamion skórnych wraz z badaniem histopatologicznym pobranego materiału. W razie konieczności organizujemy konsylium z lekarzami innych specjalizacji, co zapewnia szybsze postawienie właściwej diagnozy oraz dobranie najlepszej metody leczenia. Również po zakończonym leczeniu zapewniamy kontrolę i kompleksową opiekę.
Zapewniamy profilaktykę, diagnostykę i skuteczne leczenie w pełnym zakresie schorzeń onkologicznych, m.in.:
  • Raka piersi
  • Raka jelita grubego
  • Raka tarczycy
  • Czerniaka
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia.

Szybka Terapia Onkologiczna

W ramach umowy z NFZ realizujemy tzw. szybką ścieżkę onkologiczną z wykorzystaniem zielonej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO).
Szybka terapia onkologiczna dedykowana jest pacjentom, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorym w trakcie leczenia onkologicznego. 


Kto może wystawić KARTĘ DILO?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny) – jeśli stwierdzi na podstawie wywiadów i ewentualnych badań wstępnych podejrzenie nowotworu złośliwego.

Lekarz specjalista w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), lekarz specjalista w szpitalu lub lekarz udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego.

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać zieloną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

Skip to content