Dyrekcja i Administracja

Eliza Kowalczyk

Eliza Kowalczyk

Dyrektor Szpitala

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł magistra ekonomii uzyskała w 2006 roku. Drugi kierunek studiów – Pielęgniarstwo, ukończyła na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, pogłębiając swoje zainteresowania w tym kierunku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Współpraca i członkostwo w:
POLSPEN – Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizm
Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

lek. Kinga Szczepanek

lek. Kinga Szczepanek

Dyrektor ds. lecznictwa

Jest absolwentką Collegium Medicum UJ w Krakowie. Studia ukończone w roku 2000.

Pracę rozpoczęła w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w I zespole anestezjologów związanym z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanym wówczas przez prof. Jerzego Wordliczka. Następnie pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie. Specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii ukończyła w roku 2008, egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym. Od początków swej pracy, oprócz znieczuleń oraz pracy w OIT, związana była z opieką nad pacjentami żywionymi pozajelitowo w warunkach domowych.

Jedna z pierwszych osób na Świecie, które posiadają European ESPEN Diploma in Clinical Nutrition (egzamin zdany w Nicei w roku 2011). Jest certyfikowanym wykładowcą Leonardo da Vinci Life Long Learning System, była koordynatorem kursów LLL w Polsce. Ukończyła również „International school for instructors in Anaesthesiology”, pod patronatem WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists). Jest członkiem towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (członek zarządu Towarzystwa), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek – Chronic Intestinal Failure Special Interest Group zajmującej się żywieniem w warunkach domowych)) oraz ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition). Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Hobby – podróże.

Magdalena Sumlet

Magdalena Sumlet

Pielęgniarka Przełożona, Pielęgniarka Epidemiologiczna

Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia ukończyła w 2008 roku.

Od 15 lat zaangażowana w organizację żywień domowych, pełniąc funkcję Koordynatora. Prowadzi wykłady dla studentów, dla pacjentów i ich rodzin oraz dla personelu medycznego na licznych zjazdach, szkoleniach, konferencjach na temat żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych oraz w placówkach medycznych.

Jest wykładowcą i członkiem polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Członkiem Zarządu POLSPEN – Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych.

Magdalena Piętka

Magdalena Piętka

Kierownik Apteki Szpitalnej, Specjalista farmacji klinicznej

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia ukończyła w 2006 roku.

Od początku kariery zawodowej zaangażowana w żywienie pozajelitowe, najpierw w Aptece Szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od 2011 roku do chwili obecnej w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie, gdzie stworzyła jedną z największych i najnowocześniejszych Pracowni Żywienia Pozajelitowego w Polsce.

Doświadczony farmaceuta kliniczny, kierownik apteki szpitalnej, wykładowca i członek polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek – Educational and Clinical Practice Committee ), PTFarm (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne) Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz EAHP (European Association of Hospital Pharmacists). Odbyła liczne szkolenia i kursy w zakresie leczenia żywieniowego oraz organizowała międzynarodowy kurs ESPEN Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding. Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Urszula Łapuszek

Urszula Łapuszek

Koordynator ds. Administracji

Mgr ekonomii o kierunku finanse i bankowość. Absolwentka Studium Prawa Europejskiego w zakresie Ekonomiki i zarządzania samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej. Ukończyła kurs z zakresu kadr i płac. 

Ze Szpitalem Skawina związana jest od początku jego działalności.

Współpracuje z POLSPEN – Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Kontakt

Dyrekcja i Administracja:

Tel.: 12 444 65 26 wew. 4
Fax: 12 444 68 46
E-mail: biuro@szpitalskawina.pl

Kierownik Apteki:

Tel.: 12 444 65 26 wew. 5
E-mail: apteka@szpitalskawina.pl