Dyrekcja i Administracja

Eliza Kowalczyk

Eliza Kowalczyk

Dyrektor Szpitala

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł magistra ekonomii uzyskała w 2006 roku. Drugi kierunek studiów – Pielęgniarstwo, ukończyła na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, pogłębiając swoje zainteresowania w tym kierunku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W 2023 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów podyplomowych: MBA w ochronie zdrowia

Współpraca i członkostwo w:

POLSPEN – Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
MOIPiP – Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

Magdalena Sumlet

Magdalena Sumlet

Pielęgniarka Przełożona, Pielęgniarka Epidemiologiczna

Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia ukończyła w 2008 roku.

Od 15 lat zaangażowana w organizację żywień domowych, pełniąc funkcję Koordynatora. Prowadzi wykłady dla studentów, dla pacjentów i ich rodzin oraz dla personelu medycznego na licznych zjazdach, szkoleniach, konferencjach na temat żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych oraz w placówkach medycznych.

Jest wykładowcą i członkiem polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Członkiem Zarządu POLSPEN – Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych.

Magdalena Piętka

Magdalena Piętka

Kierownik Apteki Szpitalnej, Specjalista farmacji klinicznej

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia ukończyła w 2006 roku.

Od początku kariery zawodowej zaangażowana w żywienie pozajelitowe, najpierw w Aptece Szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od 2011 roku do chwili obecnej w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie, gdzie stworzyła jedną z największych i najnowocześniejszych Pracowni Żywienia Pozajelitowego w Polsce.

Doświadczony farmaceuta kliniczny, kierownik apteki szpitalnej, wykładowca i członek polskich oraz międzynarodowych towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek – Educational and Clinical Practice Committee ), PTFarm (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne) Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz EAHP (European Association of Hospital Pharmacists). Odbyła liczne szkolenia i kursy w zakresie leczenia żywieniowego oraz organizowała międzynarodowy kurs ESPEN Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding. Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Urszula Łapuszek

Urszula Łapuszek

Koordynator ds. Administracji

Mgr ekonomii o kierunku finanse i bankowość. Absolwentka Studium Prawa Europejskiego w zakresie Ekonomiki i zarządzania samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej. Ukończyła kurs z zakresu kadr i płac. 

Ze Szpitalem Skawina związana jest od początku jego działalności.

Współpracuje z POLSPEN – Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Kontakt

Dyrekcja i Administracja:

Tel.: 12 444 65 26 wew. 4
Fax: 12 444 68 46
E-mail: biuro@szpitalskawina.pl

Kierownik Apteki:

Tel.: 12 444 65 26 wew. 5
E-mail: apteka@szpitalskawina.pl

Skip to content