Ankieta badania satysfakcji pacjenta
Ambulatorium

Drogi Pacjencie, Droga Pacjentko!
W celu stałego podnoszenia jakości oferowanych przez nasz Szpital świadczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Jest ona całkowicie anonimowa, a wnioski płynące z jej analizy posłużą do wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie naszej placówki.

Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – bardzo źle, 10 – bardzo dobrze
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – zdecydowanie nie polecam, 10 – zdecydowanie polecam
Stosowana skala 0-10 oznacza: 0 – zdecydowanie nie polecam, 10 – zdecydowanie polecam
Skip to content