Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja:

od poniedziałku do piątku
8.00-20.00
tel. 12 444 65 26, wew.1

Wymagane dokumenty: e-skierowanie lub karta DILO, dokument tożsamości

Usługi świadczone w poradni są realizowane w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia udziela świadczeń zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Diagnostyka schorzeń przeprowadzana jest w Pracowniach Szpitala (Diagnostyka Laboratoryjna, Pracownia Endoskopii, Pracownia Ultrasonografii), lub w innych placówkach służby zdrowia, posiadających umowę z NFZ. W Poradni prowadzona jest zarówno terapia zachowawcza, jak również terapia zabiegowa w zakresie tzw. „małej chirurgii”. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym, w sali zabiegowej wyposażonej w instrumentarium chirurgiczne oraz aparat do elektrokoagulacji.

Świadczenia realizowane w ramach poradni:
  • Porady z zakresu schorzeń chirurgicznych (diagnostyka, leczenie),
  • Zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne),
  • Kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych,
  • Kontynuacja leczenia poszpitalnego,
  • Opieka pooperacyjna: zmiana opatrunków, usunięcie szwów, kontrole po zabiegach.
W ramach poradni chirurgii ogólnej realizowana jest SZYBKA TERAPIA ONKOLOGICZNA – pakiet onkologiczny, na podstawie karty DILO. Daje to możliwość przeprowadzenia wszelkich procedur związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem onkologicznym pacjentów zgłaszających się z wystawioną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO).
Pacjenci, którzy posiadają już wystawioną kartę DILO, przyjmowani są w dniu zgłoszenia. Cały proces diagnostyki jest skrócony do minimum, pacjent ma wyznaczonego koordynatora, który czuwa nad przebiegiem całego procesu leczenia.
Skip to content