Koronawirus – informacje dla Pacjentów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski związaną z zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2 prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami:
1. Zasady dla pacjentów wchodzących na teren Szpitala:
 • Zgłoszenie się do 15minut przed wyznaczoną godziną wizyty (wcześniejsze wejście do Szpitala nie będzie możliwe), obowiązkowo w maseczce ochronnej na ustach i nosie (zalecamy używanie maseczek jednorazowych);
 • przed wejściem do Szpitala obowiązkowa dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała oraz ankieta epidemiologiczna;
 • obowiązkowe  zachowanie dystansu od innych pacjentów oraz personelu (ok. 2 metrów) w poczekalni oraz podczas wizyty, prosimy zajmować miejsca siedzące na wyznaczonych krzesłach;
 • zasłanianie ust, nosa zgięciem ramiennym lub jednorazową chusteczką podczas kaszlu czy kichania
 • wejście do gabinetu na wezwanie
 • niezwłoczne opuszczenie placówki medycznej po odbyciu wizyty.
2. Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala w czasie pandemii COVID-19
Na 14 dni przed przyjęciem do szpitala zalecane jest:
 • Unikanie wychodzenia z domu do miejsc publicznych, poruszania się środkami transportu zbiorowego.
 • Unikanie kontaktów interpersonalnych innych niż domowe.
 • Na około 7-10 dni przed zabiegiem pacjent zgłasza się na wyznaczoną wizytę u lekarza anestezjologa wraz z wynikami i konsultacjami zleconymi wcześniej w poradni oraz do pobrania krwi.
Pacjent zobowiązany jest do:
Kontaktu telefonicznego w przypadku wystąpienia objawów zakażenia (kaszel, gorączka, duszność, zaburzenia smaku, węchu) lub o kwarantannie.
Po przebyciu COVID-19

Kontakt z lekarzem prowadzącym nie wcześniej niż:

 • u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
 • u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (kwarantanny przed uzyskaniem wyniku nie wlicza się),
 • u osób objawowych z czynną chorobą nowotworową lub obniżoną odpornością – 10 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 23 dni od uzyskania wyniku dodatniego (kwarantanny przed uzyskaniem wyniku nie wlicza się).
W dniu przyjęcia

1. Przed wejściem do Szpitala należy zdezynfekować ręce, wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego”, oraz poddać się rutynowemu pomiarowi temperatury ciała. Jeśli temperatura ciała wynosi ≥37oC, osoba dokonująca pomiaru udziela informacji o braku możliwości wejścia do szpitala, a pacjent musi poczekać na konsultację z lekarzem w Punkcie Pobrań.

Punkt Pobrań zlokalizowany jest przed głównym wejściem do szpitala.
2. W celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy skierować się do Punktu Pobrań.
Z wymazu zwolnieni są pacjenci, u których:
1. potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2. zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 (wymagane zaświadczenie o szczepieniu)
3. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, zabieg zostaje odroczony, a pacjent jest kierowany do lekarza POZ.

4. W przypadku ujemnego wyniku testu pacjent zostaje przyjęty do szpitala zgodnie z planem.

Pacjent zobowiązany jest do:
 • noszenia maseczki na ustach i nosie (zalecamy używanie maseczek jednorazowych);
 • zachowania, co najmniej 2 metrowego dystansu w poczekalni i zajmowania tylko wyznaczonych miejsc;
 • o ile to możliwe, zgłaszania się do Szpitala bez osób towarzyszących.
Oczekujemy współpracy i zrozumienia dla wprowadzonych zarządzeń. Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zasad zwiększających bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Personelu.
3. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo ważne informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej SARS-COV-2:
Skip to content