Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Czym jest żywienie dojelitowe?

Żywienie dojelitowe jest procedurą, którą można zastosować u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające żywienie drogą doustną (np. z powodu zaburzeń przełykania), możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego. Warunkiem jest możliwość uzyskania dostępu do sprawnie działającego odcinka przewodu pokarmowego (np. żołądka lub jelita). W takim żywieniu stosuje się diety przemysłowe.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Zgodnie z definicją przedstawioną przez NFZ, żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające karmienie drogą naturalną, możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego pod warunkiem uzyskania dostępu do jego sprawnie działających odcinków i zastosowania odpowiedniej mieszaniny odżywczej.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych prowadzą specjalistyczne ośrodki w całej Polsce. Szpital w Skawinie jest największym najbardziej profesjonalnym takim ośrodkiem w Małopolsce.

  Pacjent może skorzystać z bezpłatnego żywienia dojelitowego w warunkach domowych, jeżeli posiada:

   Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (sonda, gastrostomia, jejunostomia)

   Skierowanie do leczenia żywieniowego w warunkach domowych

   Informację na karcie wypisowej dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego (zobacz: Karta Zgłoszenia)

   Zgłoszenie pacjenta do dojelitowego żywienia domowego:

   7 + 15 =

   Wymagane dokumenty:
   • skierowanie do Poradni Żywieniowej celem włączenia żywienia dojelitowego dietą przemysłową w warunkach domowych [LINK]
   • karta wypisowa ze szpitala, w której ujęto informację o wytworzeniu i rodzaju dostępu do żywienia dojelitowego (zgłębnik, PEG, gastrostomia, jejunostomia, inny) lub oświadczenie o założeniu np. sondy nosowo-żołądkowej przez pielęgniarkę
   • W przypadku dzieci informacja o kwalifikacji do żywienia dojelitowego powinna być zawarta w karcie informacyjnej.
   Skip to content