12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Nasi specjalisci

Zespół Szpitala im. Stanley Dudricka składa się z doświadczonych, wyszkolonych lekarzy z zakresu chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii,  anestezjologii i intensywnej terapii a także  40 pielęgniarek i zespołu  rehabilitacji,  którzy codziennie służą Państwu swoją pomocą. Współpracujemy z grupą specjalistów z zakresu onkologii, radioterapii i radiologii.

Jako jeden z niewielu szpitali w Polsce wykonujemy wszystkie rodzaje procedur z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, w tym zabiegu minimalnie inwazyjne (laparoskopowe, endoskopowe, TEM).

Wszystkie procedury wykonywane w szpitalu są przeprowadzone na najwyższym poziomie.

Prowadzimy również szkolenia specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

 
Jerzy Sałówka

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego

dr n.med. Jerzy Sałówka

Dr med. Jerzy Sałówka urodził się w 1977 roku w Łańcucie, studia medyczne ukończył w 2002 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z III Katedrą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2010 roku, z wynikiem bardzo dobrym). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2008 roku, z wyróżnieniem).

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Jerzy Sałówka ukończył wiele szkoleń i staży. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: Polskiego Klubu Koloproktologii (PKK), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM), European Society of Surgery (ESS). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii kolorektalnej, motoryki przewodu pokarmowego, patofizjologii i diagnostyki zaburzeń neuromotorycznych kompleksu dna miednicy, zwieraczy odbytu i jelita grubego. Współautor podręczników: Podstawy Chirurgii oraz Chirurgia Endokrynologiczna.

Hobby: narciarstwo.

Dr Kinga Szczepanek

Dyrektor ds. medycznych

Dr Kinga Szczepanek

Jest absolwentką Collegium Medicum UJ w Krakowie. Studia ukończone w roku 2000.

Pracę rozpoczęła w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w I zespole anestezjologów związanym z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanym wówczas przez prof. Jerzego Wordliczka. Następnie pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie. Specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii ukończyła w roku 2008, egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym. Od początków swej pracy, oprócz znieczuleń oraz pracy w OIT, związana była z opieką nad pacjentami żywionymi pozajelitowo w warunkach domowych.

Jedna z pierwszych osób na Świecie, które posiadają European ESPEN Diploma in Clinical Nutrition (egzamin zdany w Nicei w roku 2011). Jest certyfikowanym wykładowcą Leonardo da Vinci Life Long Learning System, była koordynatorem kursów LLL w Polsce. Ukończyła również „International school for instructors in Anaesthesiology", pod patronatem WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists). Jest członkiem towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (członek zarządu Towarzystwa), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek - Chronic Intestinal Failure Special Interest Group zajmującej się żywieniem w warunkach domowych)) oraz ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition). Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Mama czteroletniego Piotrusia. Hobby - podróże.

Tomasz Cegielny

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Tomasz Cegielny

Urodzony w 1975 roku w Krakowie, jest absolwentem Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia medyczne ukończył w 2000 roku. Od początku kariery związany z III Katedrą i Klinicą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UJCM w Krakowie, kierowanej przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka. Od 2013 r. jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie.

Specjalista chirurgii ogólnej – egzamin specjalizacyjny zdał w 2009 roku, z wynikiem bardzo dobrym, obrona pracy doktorskiej w 2011 roku z wyróżnieniem

W trakcie pracy zawodowej szczególnie związany z problematyką chorób zapalnych jelit (IBD): choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Brał udział w wielu szkoleniach tematycznych, przebywał na stażach zagranicznych w zakresie leczenia IBD, min. w Leiden University Medical Centre, (Holandia, 2007) oraz w Leuven University Hospital (Belgia, 2008). W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele kursów praktycznych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, uzyskując w 2006 r. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Ponadto posiada Certyfikat Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej (gastroskopia, kolonoskopia, ECPW). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, gastroenterologii (IBD), onkologii i ultrasonografii. Współautor wytycznych Polskiego Klubu Koloproktologii z zakresu leczenia przetok okołoodbytniczych.

Hobby: narciarstwo.

Piotr Szybiński

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr med. Piotr Szybiński

Dr med. Piotr Szybiński urodził się w 1969 roku w Krakowie, studia medyczne ukończył w 1996 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z I Katedra Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Tadeusza Popielę, a następnie przez Prof. Jana Kuliga.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2010). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2001 roku, z wyróżnieniem).

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Piotr Szybiński ukończył wiele szkoleń i staży, w tym staż na Uniwersytecie w Wurzburgu, Dundee czy Davos. Od 2010 Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Hobby: żeglarstwo i narciarstwo (licencjonowany nauczyciel)

Ryszard Choruz

Specjalista chirurgii ogólnej

lek. Ryszard Choruz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także w Ludwig-Maximilians Uniwersität w Monachium oraz Uniwersytecie Medycznym im. Semmelweisa w Budapeszcie.

Specjalista chirurgii ogólnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, aktualnie pracuje w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie.

Wykładowca Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Głównym punktem zainteresowań jest endoskopia zabiegowa, nowoczesna opieka okołooperacyjnej (ERAS), chirurgia małoinwazyjna (laparoskopia) oraz żywienie kliniczne.

Ukończył cykl szkoleń z zakresu leczenia żywieniowego w ramach Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu (ESPEN), uzyskując prestiżowy European ESPEN Diploma, posiada także certyfikat Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu.

Aktywny członek wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, m.in.: European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Odbył liczne szkolenia i kursy w zakresie leczenia żywieniowego, chirurgii małoinwazyjnej, leczenia ran przewlekłych, leczenia niewydolności jelit w uznanych europejskich ośrodkach (Davos, Maastricht, Nicea, Göteborg, Barcelona itd.)

Katarzyna Żmuda

Specjalista chirurgii ogólnej

lek. Katarzyna Żmuda

Urodzona w 1984 roku we Lwowie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który ukończyła w 2008r.

W ramach stypendium szkoliła się w Campus Bio-Medico di Roma oraz odbywała zagraniczne praktyki, w tym w Oddziale Chirurgii Plastycznej w Yerevan Medical University.

Staż podyplomowy ukończyła w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej odbyła w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie pod kierownictwem dr n.med. Henryka Łabzy. W 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej.

Obecnie pracuje w Szpitalu im. Stanleya Dudricka w Skawinie. Regularnie uczestniczy w kongresach i sympozjach naukowych, odbywa szkolenia, jest członkiem towarzystw naukowych ( m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, POLSPEN).

Hobby: podróże