Leczenie raka jelita grubego

Maksymalizacja efektu, minimalizacja środków

Wykonujemy pełną diagnostykę oraz wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych jeśli chodzi raka jelita grubego – okrężnicy i odbytnicy. Operujemy przede wszystkim technikami małoinwazyjnymi (usuwamy polipy i niektóre guzy endoskopowo, w przypadku niskozaawansowanych raków odbytnicy stosujemy technikę TEM (wycięcia miejscowego), resekcje jelita wykonujemy laparoskopowo i metodą otwartą, przy czym jeżeli to tylko możliwe, to dążymy do zabiegów w pełni laparoskopowych.

Operujemy wszystkie nowotwory odbytnicy, w tym również bardzo nisko położone. Jeżeli to tylko możliwe dążymy do niewycinania zwieraczy. Stosujemy technikę TaTME.

    Działamy w ramach karty DiLO, czyli szybkiej ścieżki onkologicznej – do naszych poradni można się zgłosić nawet bez skierowania.

    Nasi chirurdzy i lekarz Konsylium w pełni nadzorują proces diagnostyczno-terapeutyczny.

    Skip to content