Kwalifikacja do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Wymagane dokumenty:

• skierowanie do Poradni Żywieniowej, z wpisaną kwalifikacją „celem włączenia żywienia dojelitowego dietą przemysłową w warunkach domowych”
• karta wypisowa ze szpitala, w której ujęto informację o wytworzeniu i rodzaju dostępu do żywienia dojelitowego (zgłębnik, PEG, gastrostomia, jejunostomia, inny) lub oświadczenie o założeniu np. sondy nosowo-żołądkowej przez pielęgniarkę,
• w przypadku dzieci informacja o kwalifikacji do żywienia dojelitowego powinna być zawarta w karcie informacyjnej.


Numer telefonu kontaktowego w razie pytań i wątpliwości: 12 444 65 26 wew. 4

Dojelitowe

Skip to content