12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


TEM/TEO/TAMIS

A co wówczas gdy stwierdzono zmianę nowotworową zlokalizowaną w obrębie końcowej części jelita grubego – w odbytnicy, której nie usunięto w trakcie badań – rektoskopii, kolonoskopii?

Jeśli nie zaproponowano próby leczenia minimalnie obciążającego, bezpiecznego – dla aktualnego stanu Twojego zdrowia oraz zapewniającego właściwą zdolność kontroli wypróżnień i oddawania moczu oraz czynności strefy seksualnej!!!

Jeśli powyższe stwierdzenia dotyczą Państwa - możemy przeprowadzić -  leczenie efektywne, bezpieczne oraz minimalnie inwazyjne.

Alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia zmian polipowatych, nowotworowych, nowotworowych złośliwych /w odpowiednim stadium zaawansowania/- dla operacji polegających na wycięciu odbytnicy z wszystkimi niekorzystnymi następstwami jest Endoskopowa Mikrochirurgia Przezodbytowa.

Na czym polega TEM-TEO-TAMIS /Endoskopowa Mikrochirurgia Przezodbytowa/?

Metoda umożliwia wycięcie zmian nowotworowych zlokalizowanych w obrębie odbytnicy a ograniczonych do warstwy błony śluzowej, podśluzowej lub warstw głębszych. Wycięcie przeprowadza się odpowiednio skonstruowanymi narzędziami laparoskopowymi wprowadzonymi przez odbyt za pośrednictwem dostosowanego do tej okolicy endoskopu. Właściwą identyfikację usuwanej zmiany umożliwia kamera umieszczona w endoskopie, za pośrednictwem której obraz w odpowiednim powiększeniu odbierany jest na monitorze /podobnie jak w trakcie operacji laparoskopowych/. Metoda pozwala na wycięcie zmiany z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych, w odpowiedniej warstwie ściany odbytnicy, również pełnościenne wycięcie guzów – z fragmentem całej grubości ściany jelita, co pozwala na szczegółową ocenę mikroskopową podczas badania przez histopatologa. Powstały ubytek tkanek pozostaje odtworzony w trakcie zszycia brzegów powstałej rany.

W jakich warunkach przeprowadzony zostaje zabieg?

Zabieg zawsze wykonywany jest w trakcie hospitalizacji, w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu /ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym/.

Jak długo trzeba pozostać w szpitalu?

Czas pobytu w szpitalu wynosi standardowo:

2 dni – jeśli wykonano podśluzówkowe wycięcie zmiany

5 dni – gdy wykonano wycięcie zmiany z pełną grubością ściany odbytnicy

Jakie są zalety leczenia zmian nowotworowych odbytnicy sposobem Endoskopowej Mikrochirurgii Przezodbytowej?

Możliwość wycięcia zmiany z dostępu przez odbyt

- zabieg bez naruszania powłok brzucha i bez interwencji w obrębie jamy brzusznej - pozwala uniknąć dużego zabiegu chirurgicznego z koniecznością przecięcia powłok brzucha i otwarciem jamy brzusznej – /przednia resekcja odbytnicy, międzyzwieraczowa resekcja odbytnicy/ – bez powikłań mogących być następstwem wymienionych zabiegów

- zabieg oszczędzający zwieracze odbytu - jeśli zmiana zlokalizowana jest w pobliżu odbytu, metoda pozwala na zaoszczędzenie zwieraczy odbytu, uniknięcie konieczności wyłonienia jelita przez powłoki brzucha - kolostomia

- zabieg oszczędzający unerwienie zwieraczy odbytu i odbytnicy – brak zaburzeń kontroli oddawania wiatrów i stolca /bez objawów inkontynencji stolca/, brak zaburzeń ewakuacji stolca /bez objawów anorektalnej formy zaparć/

- zabieg oszczędzający unerwienie zwieracza cewki  moczowej i wypieracza pęcherza moczowego – brak zaburzeń kontroli oddawania moczu w tym nietrzymania moczu i zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego

- brak zaburzeń funkcji genitalnych /prawidłowa kontrola wzwodu i ejakulacji/

Jakie mogą wystąpić powikłania pooperacyjne?

- krwawienie, przetoka odbytnicza, przejściowe nietrzymanie wiatrów i stolca płynnego /związane z mechanicznym rozszerzeniem kanału odbytu/, wznowa zmiany polipowatej po nieradykalnym wycięciu

ZALETY Endoskopowej Mikrochirurgii Przezodbytowej: TEO, TEM, TAMIS

- minimalna inwazyjność z dostępu przez odbyt, alternatywa dla klasycznych operacji wycięcia odbytnicy

- są postępowaniem z wyboru dla zmian łagodnych odbytnicy,

- stworzyły nową alternatywę terapeutyczną dla pacjentów z nisko zlokalizowanymi guzami odbytnicy

- jako zabiegi oszczędzające zwieracze mogą być stosowane do wycięcia zmian złośliwych /u chorych odpowiednio wyselekcjonowanych na podstawie badań dodatkowych/

 NARZĘDZIA

OBRAZ ŚRÓDOPERACYJNY