12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


DGHAL/RAR

DGHAL – SELEKTYWNE PODWIĄZANIE TĘTNIC HEMOROIDALNYCH POD KONTROLĄ DOPPLEROWSKĄ

Metoda DGHAL (Doppler Guided Hemorroidal Artery Ligation), czyli kontrolowane Doplerem podwiązanie tętnic hemoroidalnych opracowana została w 1995 roku w Japonii przez K. Morinagę. Od tego czasu przeprowadzono wiele tysięcy skutecznych zabiegów w Japonii oraz w Australii, Europie (również w Polsce) i USA, potwierdzając jej wysoką wartość. Wykonywana ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym. Większość chorych w następnym dniu po zabiegu powraca do codziennej aktywności fizycznej w tym również do pracy. Wskaźnik wyników pozytywnych wynosi ponad 90% po jednorazowym zabiegu. Skuteczna przy wszystkich stopniach zaawansowania choroby, to jest I – IV. W stopniu IV powinna być połączona z wycięciem przerośniętych fałdów w znieczuleniu miejscowym. Metoda obarczona jest minimalnym ryzykiem powikłań - poniżej 0,1% (inne metody ponad 15%). Ból ograniczony do minimum - zarówno podczas zabiegu jak również w okresie pooperacyjnym, chory w drugim dniu jest zdolny do pracy. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pobyt na sali operacyjnej trwa około 20 - 40 minut. Metoda szczególnie przydatna do krwawiących hemoroidów. Praktycznie bezbolesna, prosta, szybka, ekonomiczna.

Schemat obrazujący ideę i kolejne etapy zabiegu przedstawiają kolejne ryciny:

 

 

 

DGHAL – ZALETY METODY

  • Celowane minimalnie inwazyjne leczenie choroby hemoroidalnej
  • Wysoka skuteczność
  • Krótki czas zabiegu
  • Możliwość wykonania w warunkach chirurgii "jednego dnia"
  • Szybki powrót (następnego dnia) do codziennej aktywności
  • Możliwość wykonania zabiegu w znieczuleniu miejscowym i ogólnym
  • Niewielka nawrotność
  • Bardzo niski odsetek powikłań

JAKIE JEST PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU DGHAL?

Konieczne jest wykonanie podstawowych badań krwi : morfologia, jonogram /sód, potas/, układ krzepnięcia /APTT, INR/, inne na zlecenie lekarza w zależności od stanu ogólnego i chorób towarzyszących.

Konieczne jest przygotowanie jelita do zabiegu - polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita przy pomocy lewatywy 5 godzin przed zabiegiem /polecamy gotowy preparat o nazwie RECTANAL lub ENEMA nie zalecamy głodówek/.

W JAKICH WARUNKACH PRZEPROWADZANY JEST ZABIEG?

Dbając o zdrowie i maksymalny komfort operowanego pacjenta uważamy że zabieg powinien być wykonany w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym /w zależności od preferencji pacjenta/ w ramach chirurgii „jednego dnia” z hospitalizacją 24 godzinną i nadzorem lekarskim.

JAK PRZEBIEGA BEZPOŚREDNI OKRES POOPERACYJNY?

Przez 12 godzin po zabiegu chory powinien przebywać w pozycji leżącej. O momencie rozpoczęcia pionizacji chorego i dalszym postepowaniu decyduje lekarz leczący.

JAK PRZEBIEGA OKRES REKONWALESCENCJI?

Okres rekonwalescencji trwa zazwyczaj kilka dni po zabiegu, ogromna większość chorych do pięciu dni od zabiegu może powrócić do pracy. Okres rekonwalescencji kończy kurację choroby hemoroidalnej sposobem DGHAL /Morinagi/ . Wskazane jest przeprowadzenie badania kontrolnego po 1-6-12 tygodniach od zabiegu.

JAKA JEST SKUTECZNOŚĆ METODY?

W dostępnej literaturze medycznej przyjmuje się, że prawidłowe przeprowadzenie kuracji metodą DGHAL powinno zagwarantować skuteczność metody na poziomie ponad 93% w pięcioletnim okresie obserwacji. Zespół wykonuje zabiegi opisaną metodą od 2004 roku . Nasze dane potwierdzają wysoką skuteczność metody. Jednak warunkiem uzyskania takich wyników jest ścisła współpraca ze strony pacjenta - właściwe eliminowanie czynników etiologicznych i przestrzeganie zasad profilaktyki. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia, niewłaściwie odżywiające się, nadużywające alkoholu muszą liczyć się z możliwością nawrotu choroby hemoroidalnej.

JAKIE JEST BEZPIECZEŃSTWO LECZENIA CHOROBY GUZKÓW KRWAWNICZYCH METODĄ DGHAL?

W przypadku prawidłowo przeprowadzonego zabiegu lokalizacji i podwiązania tętnic hemoroidalnych metodą DGHAL powikłania występują niezwykle rzadko.  Należy jednak pamiętać, że po każdej interwencji chirurgicznej powikłania są możliwe. Zespół leczący zapewnia ciągłość opieki i leczenia niezależnie od rodzaju powikłań.

 

RECTO ANAL REPAIR (RAR) – MINIMALNIE INWAZYJNA METODA LECZENIA III I IV STOPNIA CHOROBY HEMOROIDALNEJ

Znanych jest wiele metod zachowawczego i chirurgicznego leczenia choroby hemoroidalnej. Głównym jednak celem wszystkich metod chirurgicznych jest usunięcie zmienionych chorobowo hemoroidów wpuklających się do światła kanału odbytu. Każdy klasyczny zabieg operacyjny wiąże się jednak ze znacznymi dolegliwościami bólowymi, z ryzykiem zwężenia kanału odbytu jak również z ryzykiem wystąpienia uciążliwych dolegliwości pod postacią nietrzymania wiatrów lub wiatrów i stolca. Żadna z opisywanych metod chirurgicznych nie zapewnia jednak odtworzenia warunków anatomicznych oraz zachowania splotów hemoroidalnych spełniających funkcję uszczelniającą w obrębie kanału odbytu.

Idealną metodą, akceptowalną w leczeniu choroby hemoroidalnej w stopniu III i IV jest zabieg umożliwiający zmniejszenie wymiarów splotów żylnych połączony z plastycznym zaopatrzeniem wypadających splotów wraz z pokrywającą je błoną śluzową kanału odbytu poprzez podniesienie wypadających guzków krwawniczych do ich pierwotnego położenia. Powyższe założenia spełnia minimalnie inwazyjna procedura składająca się z dwóch etapów:

Pierwszego – polegającego na selektywnym podwiązaniu naczyń doprowadzających krew do hemoroidów pod kontrolą czujnika Dopplerowskiego – Zabieg DGHAL – Doppler Guided Hemoroidal Artery Ligation

Drugiego – polegającego na założeniu za pomocą odpowiednio skonstruowanego urządzenia podłużnego szwu mocującego wypadającą błonę śluzową i jej podwieszenie w miejsce fizjologicznej lokalizacji.

Połączenie obu wymienionych procedur (nazwany zabiegiem recto anal repair - RAR) umożliwia wybiórcze podwiązanie naczyń doprowadzających krew do żylaków oraz zmniejszenie wypadania błony śluzowej.

Metoda RAR jest procedurą mniej inwazyjną niż standardowe metody leczenia operacyjnego III i IV stopnia choroby hemoroidalnej i nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem ze strony pacjentów.

ZALETY METODY RAR

Pozwala na zachowanie splotów żylnych kanału odbytu i pokrywaj je błony śluzowej oraz ich czynności, jak również na przywrócenie prawidłowych warunków anatomicznych. Jedynym pooperacyjnym powikłaniem zabiegu wybiórczego podwiązania tętnic hemoroidalnych jest krwawienie krwawienie i przemijający dyskomfort. Procedura RAR umiejętnie wykonana nie wiąże się z dodatkowymi powikłaniami. W przypadku nawrotu można z łatwością wykonać dodatkowy zabieg RAR lub inny zabieg operacyjny.

Okres absencji od aktywności zawodowej w porównaniu z metodami leczenia operacyjnego jest nieporównywalnie krótszy. Metoda leczenia choroby hemoroidalnej sposobem DGHAL-RAR jest idealnym sposobem leczenia dla ludzi młodych i w średnim wieku, aktywnych zawodowo.

Schemat obrazujący ideę i kolejne etapy zabiegu przedstawiają kolejne ryciny

Stan miejscowy przed zabiegiem

Kolejne etapy zabiegu

 

Stan miejscowy po kolejnych etapach plastyki RAR