12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Kolonoskopia

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM KOLONOSKOPII

CO TO JEST KOLONOSKOPIA?

Kolonoskopia jest to badanie endoskopowe, które umożliwia obejrzenie błony śluzowej jelita grubego. W trakcie badania można również pobrać wycinki do badania histopatologicznego oraz usunąć niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia jest zwykle wykonywana w warunkach szpitalnych, w przeznaczonym do tego gabinecie zabiegowym. Miękki, giętki instrument grubości palca wskazującego wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego. Badanie wykonywane jest zwykle w znieczuleniu dożylnym. W pracowni endoskopowej naszego Szpitala badanie wykonywane jest sprzętem firmy Olympus.W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ KOLONOSKOPIĘ?

Wskazania do wykonania kolonoskopii:

1. badanie profilaktyczne raka jelita grubego, szczególnie u osób po 50 roku życia i wcześniej u osób obciążonych wywiadem rodzinnym (rak przewodu pokarmowego);

2. podejrzenie polipów jelita grubego lub kontrola po wcześniejszym zabiegu polipektomii;

4. zaburzenia w oddawania stolca – biegunki i/lub zaparcia, stolce ołówkowate, uczucie nieskutecznego parcia na stolec;

5. krwawienia z odbytu,

6. przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych;

7. podejrzenie zmian zapalnych jelita grubego.

8. diagnostyka anemii.

 

JAKIE NALEŻY SIĘ  PRZYGOTOWANIE PRZED KOLONOSKOPIĄ?

• Przed badaniem jelito grube musi być dokładnie oczyszczone ze stolca. Przygotowanie polega na spożywaniu specjalnych preparatów rozpuszczalnych w wodzie oczyszczających jelito (np. Fortrans), diecie płynnej, zażywaniu leków przeczyszczających i wykonywaniu doodbytniczych wlewów oczyszczających jelito przed badaniem. Szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu przygotowania do badania udziela lekarz podczas wizyty w Poradni Chirurgicznej.

• Brak dokładnego przygotowania jelita uniemożliwia wykonanie badania i w niektórych przypadkach zagraża bezpieczeństwu chorego podczas badania, dlatego wymaga przełożenia terminu kolonoskopii. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przygotowania jelita prosimy o kontakt z lekarzem.

• Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas. Należy jednak poinformować lekarza o zażywanych lekach, szczególnie jeżeli jest to Acenokumarol, Sintrom, Aspiryna, Witamina E, niesterydowe środki przeciwzapalne lub insulina. W niektórych przypadkach będzie wymagane czasowe odstawienie leku lub zastąpienie go innym.

• Kolonoskopię wykonuje się zwykle po podaniu dożylnych środków uspokajających i przeciwbólowych, prosimy zatem o obecność osoby towarzyszącej przy wypisie ze Szpitala. Leki podawane podczas kolonoskopii mogą upośledzać odruchy chorego, co uniemożliwia prowadzenie pojazdów w bezpośrednim okresie po badaniu.

 

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PODCZAS KOLONOSKOPII?

W trakcie badania jelito pompowane jest powietrzem. Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, mogą być odczuwane parcie, wzdęcia, kolkę podczas wykonywania badania. Lekarz poda ci dożylnie leki uspokajające które pozwolą Ci lepiej znieść badanie. Badanie jest wykonywane w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu śluzówka jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. Badanie trwa 10 do 60 minut. W rzadkich przypadkach lekarz nie może uwidocznić całego jelita i zaleca wówczas badanie dodatkowe – wlew kontrastowy jelita grubego lub CT.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY KOLONOSKOPIA WYKAŻE PATOLOGIĘ Jeżeli lekarz podczas badania zauważa podejrzaną zmianę, może wykonać biopsję którą przesyła do badania histpatologicznego. Znajdowane polipy zwykle usuwa się w całości podczas badania . Większość polipów ma charakter łagodny, ale określane jest to dopiero po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa się używając koagulacji i specjalnej pętli. Jeżeli polipów jest wiele lub mają one duże rozmiary, w celu ich usunięcia może być potrzebne powtórzenie badania. Usuwanie polipów jest ważnym elementem zapobiegania rakowi jelita grubego.

Miejsca krwawienia podczas badania mogą zostać zaopatrzone za pomocą ostrzyknięcia specjalnymi preparatami obliterującymi lub skoagulowane.

 

POSTĘPOWANIE PO KOLONOSKOPII

Wynik badania po wykonanej kolonoskopii przekazuje pacjentowi lekarz. Bezpośrednio po badaniu zwykle odczuwane są wzdęcia i kurcze brzucha powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita. Uczucie to mija zwykle po oddaniu wiatrów. Po badaniu można odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej tego samego dnia. Jeżeli chory otrzymał środki uspokajające, to pozostaje pod obserwacją przez 1-2 godziny po badaniu. Nie należy prowadzić samochodu lub innych pojazdów w dniu badania, gdyż podane środki uspokajające mogą upośledzać odruchy i postrzeganie rzeczywistości. Prosimy zatem o obecność osoby towarzyszącej, która pomoże w powrocie do domu choremu po wypisie ze Szpitala. Pacjent otrzymuje kartę informacyjną wraz z zaleceniami i recepty w razie konieczności zażywania leków. Jeżeli podczas badania pobrano materiał do badania histopatologicznego należy zgłosić się po 2-3 tygodniach do Poradni Chirurgicznej celem odebrania wyników i ustalenia dalszego postępowania.

 

JAKIE SĄ POWIKŁANIA BADANIA?

Kolonoskopia jest bezpiecznym badaniem w rękach doświadczonego endoskopisty. Do rzadko występujących komplikacji należą krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja (przedziurawienie) jelita. Perforacja może wymagać zabiegu operacyjnego. Krwawienia z odbytu po mogą trwać do kilku dni po badaniu i zwykle nie stanowią istotnego problemu klinicznego. Transfuzje krwi po badaniu kolonoskopowym należą do rzadkości. Rzadko występują również objawy uboczne po podaniu leków uspokajających. Również w miejscu wkłucia do żyły może powstać bolesne zgrubienie. Do złagodzenia dolegliwości stosuje się wówczas ciepły, wilgotny okład na miejsce wkłucia.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy wystąpi:

- Utrzymujący się i narastajcy ból brzucha

- Gorączka powyżej 38o C;

- Dreszcze;

- Krwawienie z odbytu w ilości więcej niż pół szklanki;

- Nudności lub wymioty;

- Nasilający się brak apetytu;

- Przewlekły kaszel lub brak tchu.

 

Celem przedstawionych informacji nie jest zastąpienie rozmowy pacjenta z chirurgiem na temat planowanej kolonoskopii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do metody kolonoskopii, alternatywnych sposobów postępowania, bądź też odnośnie doświadczenia personelu wykonującego badanie, prosimy o bezpośredni kontakt z lekarzem w Szpitalu.

 

Kolonoskop

Końcówka kolonoskopu

Żylaki odbytu.

Polip poprzecznicy

Guz odbytnicy

Uchyłki esicy

Kątnica i zastawka Bauhina – prawidłowy obraz