12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000

GASTROSKOPIA


Gastroskopia

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM GASTROSKOPII

CO TO JEST GASTROSKOPIA?

Gastroskopią to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, które umożliwia lekarzowi ocenę błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego). Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu grubości małego palca, wprowadzanego przez usta i przełyk do żołądka i dwunastnicy. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym gardła za pomocą środka podawanego w sprayu. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest również podanie dożylnych środków uspokajających. W pracowni endoskopowej naszego Szpitala badanie wykonywane jest sprzętem firmy Olympus.

W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ GASTROSKOPIĘ?

Gastroskopię wykonuje się głównie w przypadku występowania takich objawów jak:
1. bóle górnej części jamy brzusznej;

2. nudności, wymioty;

3. zaburzenia połykania, zgaga, pieczenie w przełyku;

4. krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego;

5. utrata masy ciała i anemia.

Gastroskopię wykorzystuje się również do badań kontrolnych po zabiegach chirurgicznym. W porównaniu do technik RTG stosowanych w diagnostyce żołądka, gastroskopia jest badaniem bardziej czułym, co ma znaczenie szczególnie w przypadku rozpoznawania zapalenia, wrzodów lub guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ponadto podczas gastroskopii możliwe jest wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju i rozróżnienie pomiędzy zmianą złośliwą i niezłośliwą dzięki możliwości pobrania wycinka (tzw. biopsji) z podejrzanej zmiany. Biopsję wykonuje się specjalnym instrumentem wprowadzanym przez gastroskop, pobrane próbki przesyłane są następnie do badania histo-patologicznego. Biopsje wykonywane są nie tylko do stwierdzania nowotworowego charakteru zmian, stosuje się je również do oceny innych zmian, w tym infekcji żołądka bakterią Helicobacter pylori. 

Podczas gastroskopii można wykonać wiele zabiegów terapeutycznych - usuwać polipy
i  połknięte ciała obce, zahamować krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a także wykonać poszerzenie zwężeń przewodu pokarmowego. Endoskopowe techniki tamowania krwawienia ze zmian przewodu pokarmowego zdecydowanie zmniejszyły potrzebę leczenia operacyjnego oraz uzupełniania utraty dużej ilości krwi.

 

JAK NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ PRZED GASTROSKOPIĄ?

Żołądek powinien być całkowicie opróżniony. Pacjent powinien być na czczo, czyli nie może pić ani jeść na około 8 godzin przed badaniem. Należy się stosować ściśle do zaleceń lekarskich, w przeciwnym razie może dojść do  zakrztuszenia się chorego podczas badania.

Należy również poinformować lekarza o poważnych schorzeniach, zwłaszcza układu krążenia i oddechowego i  alergiach oraz zażywanych lekach na kilka dni przed badaniem. Dotyczy to szczególnie leków mających wpływ na krzepnięcie krwi, takich jak aspiryna, witamina E, niesterydowe leki przeciwzapalne oraz insulina. W niektórych przypadkach będzie wymagane czasowe odstawienie leku lub zastąpienie go innym.

 

CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PODCZAS BADANIA?

Przed zabiegiem znieczula się gardło środkiem znieczulającym w sprayu, w niektórych uzasadnionych przypadkach podaje się również dożylne leki uspokajające. Takie postępowanie zwiększa komfort chorego podczas badania.  Pacjenta układa się w pozycji leżącej na wznak lub na boku. Gastroskop jest wprowadzany przez usta do przełyku i żołądka, a następnie do dwunastnicy.  Gastroskop nie przeszkadza w oddychaniu.  Podczas badania wdmuchiwane jest powietrze, które pozwala lepiej uwidocznić badaną okolicę ale może też wywołać uczucie wzdęcia.  Badanie trwa zwykle 10-30 minut. 

 

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ PO BADANIU? 

Po wykonanej gastroskopii wyniki badania przekazuje pacjentowi lekarz. Czas oczekiwania na wynik badania może się wydłużyć do 1 godziny w przypadku pobrania wycinków do testu na obecność bakterii Helicobacter pylori. Bezpośrednio po badaniu chory może odczuwać wzdęcia, które zwykle szybko ustępują. Jest to spowodowane powietrzem wdmuchiwanym do żołądka podczas badania. Niewielki ból gardła wywołany podrażnieniem podczas wprowadzania instrumentu może być odczuwalny do kilku dni po badaniu.  Po opuszczeniu szpitala/gabinetu można powrócić do normalnej diety i zażywać lekarstwa, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po pobraniu wycinków należy się liczyć z potrzebą wstrzymania się od spożywania ciepłych i stałych pokarmów w dobie badania.

Jeżeli chory otrzymał środki uspokajające, to pozostaje pod obserwacją przez 1-2 godziny po badaniu. Nie należy prowadzić samochodu lub innych pojazdów w dniu badania, gdyż podane środki uspokajające mogą upośledzać odruchy i postrzeganie rzeczywistości. Prosimy zatem o obecność osoby towarzyszącej, która pomoże w powrocie do domu po zakończonym badaniu. Pacjent otrzymuje wynik badania  wraz z zaleceniami i recepty w razie konieczności zażywania leków. Jeżeli podczas badania pobrano materiał do badania histopatologicznego należy zgłosić się po 2-3 tygodniach do Poradni Chirurgicznej celem odebrania wyników i ustalenia dalszego postępowania.

 

JAKIE SĄ MOŻLIWE POWIKŁANIA?

Gastroskopia i biopsja są badaniami bezpiecznymi w rękach lekarza który ma odpowiednie kwalifikacje.  Powikłania są rzadkie lecz mogą wystąpić.  Należą do nich krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja (przedziurawienie) przewodu pokarmowego. Transfuzje krwi są rzadko potrzebne.  Powikłaniem może by również reakcja uboczna na leki uspokajające oraz infekcja lub krwiak w miejscu wkłucia dożylnego. Do złagodzenia dolegliwości stosuje się wówczas ciepły, wilgotny okład na miejsce wkłucia, w uzasadnionych wypadkach antybiotyki.

 

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku gdy wystąpią:

- Utrzymujące się lub narastające kłopoty z połykaniem;

- Narastający ból gardła;

- Przewlekły kaszel lub brak tchu;

- Ból w klatce piersiowej;

- Gorączka powyżej 38o C;

- Dreszcze;

- Nudności lub wymioty;

- Nasilający się brak apetytu;

- Krwawienie z odbytu w ilości większej niż pół szklanki. 

Celem przedstawionych informacji nie jest zastąpienie rozmowy pacjenta z lekarzem na temat planowanej gastroskopii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do metody badania, alternatywnych sposobów postępowania, bądź też odnośnie doświadczenia personelu wykonującego badanie, prosimy o bezpośredni kontakt z lekarzem w Szpitalu.

 

 

Gastroskop

 

Końcówka gastroskopu

Przełyk – okolica linii

Grzybica przełyku

Gastroskopia odwrócona – przepuklina rozworu przełykowego

 

Żołądek – trzon

Żołądek – okolica przedodźwiernikowa

Polip opuszki dwunastnicy

Zapalenie opuszki dwunastnicy