12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Oddział Ortopedii i Traumatologii

 Endoprotezoplastyka stawów:

Wszczepiamy endoprotezy stawu: biodrowego, kolanowego, barkowego,  łokciowego, skokowego oraz stawów rąk. Dobieramy indywidualnie dla  pacjenta implanty wszystkich liczących się na świecie producentów endoprotez z zastosowaniem najnowszych rozwiązań artykulacji typu  metal-metal oraz ceramika-ceramika.

Chirurgia artroskopowa:

Stosujemy techniki małoinwazyjne w operacjach rekonstrukcyjnych w  zakresie stawu kolanowego i barkowego co umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego, ogranicza ryzyko powikłań związanych z operacją, a także  przyspiesza powrót do sprawności. W chirurgii artroskopowej wykonuje  się małe - około 1 cm - nacięcia skóry, a dzięki specjalistycznym  instrumentom i metodom wizualizacji, można wykonać: rekonstrukcje więzadeł krzyżowych, operacje łąkotek i przeszczepy chrząstki i inne. Ten rodzaj zabiegów operacyjnych znacznie skraca czas pobytu w  szpitalu i powrót chorych do pełnej aktywności i sprawności fizycznej, chirurgia ręki i kończyny górnej rekonstrukcje ścięgien i nerwów, zabiegi korekcyjne - usuwanie przykurczów w chorobie Dupuytrene'a, deformacje stawów,    wycięcia błony maziowej (synoviektomia), usuwanie zmian guzopodobnych, operacyjne leczenie zespołów bólowych (zespół cieśni kanału nadgarstka, łokieć "tenisisty").

Chirurgia stopy: 

korekcje paluchów koślawych i palców młoteczkowatych, deformacje śródstopia, inne zniekształcenia i zespoły bólowe. reumoortopedia wykonujemy zabiegi wycięcia błony maziowej stawów (synoviektomia), rekonstrukcję ścięgien, korekcję reumatoidalnych zniekształceń w zakresie ręki i stopy oraz endoprotezoplastykę stawów.

Stosujemy skuteczne i bezpieczne metody znieczulenia i znoszenia ból pooperacyjnego

Techniki znieczulenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Po zabiegach gwarantujemy skuteczne leczenie bólu. Zabiegi ortopedyczne wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. Za znieczulenie, jego rodzaj stosowny do stanu psychicznego i fizycznego pacjenta odpowiada lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką anestozjologiczną, którzy podczas zabiegu czuwają nad przebiegiem znieczulenia, monitorując układ oddechowy i krążeniowy oraz utratę płynów. Współcześnie do zabiegów ortopedycznych preferujemy tzw. Blokady centralne które dzielimy na podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe. Różnią się one miejscem podania leku miejscowo znieczulającego W znieczuleniu podpajęczynówkowym lek podaje się do przestrzeni  podpajęczynówkowej, czyli bezpośrednio do płynu mózgowo- rdzeniowego.

W znieczuleniu zewnątrzoponowym lek podajemy do przestrzeni zewnątrzoponowej –leżącej pomiędzy dwoma blaszkami opony twardej rdzenia kręgowego. Lek podaje się z nakłucia okolicy lędźwiowej pomiędzy kręgami L2-L3 lub L3-L4.Nakłucie przestrzeni zewnątrzoponowej dodatkowo umożliwia umieszczenie w tej przestrzeni cewnika zewnątrzoponowego dł. 90-100cm, który można pozostawić na okres pooperacyjny -w celu zapewnienia analgezji, czyli zniesienia bólu. Podajemy przez niego leki znieczulające miejscowo w stałym wlewie  przez pompę strzykawkową.

Zaletą tych znieczuleń jest:  

  • blokada czucia bólu przy zachowanej pełnej świadomości,
  • zmniejszenie wydzielania hormonów stresowych,
  • zmniejszenie śródoperacyjnej utraty krwi-na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego  krwi,
  • redukcja o 50-60% powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Podczas zabiegu pacjent zachowuje świadomość w przeciwieństwie do  znieczulenia ogólnego - które jest głębokim snem wywołanym lekami nasennymi, przeciwbólowymi i zwiotczającymi, a także gazami wziewnymi.

Prowadzimy programy rehabilitacyjne w szpitalu oraz w domu pacjenta. W celu szybkiego usprawnienia i uzyskania dobrych wyników leczenia już w  pierwszej dobie po operacji wdrażamy programy fizyko i kinezyterapii. W odpowiedzi na dodatkowe potrzeby pacjentów związane z powrotem do pełnej sprawności ruchowej zapewniamy programy rehabilitacyjne, które przy współpracy z naszym zespołem rehabilitantów i przy wykorzystaniu przenośnego sprzętu do kinezyterapii i fizykoterapii mogą być również  przeprowadzane w domu pacjenta.