12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Wyrostek robaczkowy

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM LAPAROSKOPOWEGO USUNIĘCIA WYROSTKA ROBACZKOWEGO (APPENDEKTOMIA LAPAROSKOPOWA)

 

CO TO JEST WYROSTEK ROBACZKOWY?

Wyrostek robaczkowy to niewielkie, zwykle kilkucentymetrowe ślepo zakończone uwypuklenie początkowego odcinka jelita grubego (stąd potoczna nazwa ,ślepa kiszka’) położone najczęściej w prawej dolnej części jamy brzusznej. U człowieka stanowi narząd, w którym występuje nagromadzenie tkanki odpornościowej i produkującej śluz. Do zapalenia wyrostka robaczkowego dochodzi najczęściej w razie zatkania światła wyrostka kamieniem kałowym lub chorób infekcyjnych wywołujących obrzęk tkanki odpornościowej. U człowieka stanowi narząd szczątkowy i jego usunięcie nie wywołuje specjalnych objawów ubocznych. Zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną z najczęstszych chorób chirurgicznych - ryzyko wystąpienia tej choroby w ciągu całego życia sięga 20%. Leczenie tej choroby wymaga usunięcia wyrostka robaczkowego.

 

CO TO JEST LAPAROSKOPOWA APPENDEKTOMIA?

Tradycyjnie wyrostek usuwa się przez kilkucentymetrowe nacięcie w prawej dolnej części brzucha.  Obecnie coraz częściej zabieg ten wykonuje metodę laparoskopową za pomocą narzędzi wprowadzanych do jamy brzusznej przez specjalne porty po wykonaniu niewielkich nacięć skóry (0,5-1,5cm). W niektórych przypadkach w trakcie zabiegu istnieje konieczność tzw. konwersji, czyli zmiany techniki operacyjnej na metodę otwartą z dostępu poprzez poszerzenie jednego z cięć o kilka centymetrów.  Konieczność taka może wynikać z niekorzystnych warunków anatomicznych, trudnego do opanowania krwawienia i innych przyczyn uniemożliwiających bezpieczne dokończenie zabiegu metodą laparoskopową.

 

ZALETY LAPAROSKOPOWEJ APPENDEKTOMII

Do głównych zalet metody laparoskopowego usunięcia wyrostka robaczkowego należą:

 • mniejszy ból pooperacyjny;
 • krótszy pobyt w szpitalu;
 • szybszy powrót funkcji jelita;
 • szybszy powrót do normalnej aktywności życiowej;
 • lepsze rezultaty kosmetyczne (blizny 0,5-1cm w porównaniu do 3-10 cm w metodzie klasycznej).

 

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO ZABIEGU LAPAROSKOPOWEJ APPENDEKTOMII?

Pomimo swoich zalet laparoskopia nie może być stosowana u wszystkich pacjentów. Metodą tą mogą być operowani chorzy we wczesnej fazie choroby. Zabieg metodą laparoskopową staje się znacznie trudniejszy w sytuacji gdy stan zapalny jest bardzo nasilony lub gdy doszło do perforacji wyrostka robaczkowego. Również wcześniejsze zabiegi operacyjne  jamy brzusznej oraz  obciążenie poważnymi chorobami towarzyszącymi mogą dyskwalifikować od zastosowania tej metody. W takich przypadkach dla bezpieczeństwa chorego stosuje się metodę tradycyjną poprzez klasyczne kilkucentymetrowe cięcie skóry.

 

JAK WYKONUJE SIĘ APPENDEKTOMIĘ LAPROSKOPOWĄ?

 • Stosuje się znieczulenie ogólne - pacjent jest uśpiony przez cały okres zabiegu operacyjny.
 • Chirurg wprowadza do jamy brzusznej specjalny port z niewielkiego nacięcia w okolicy pępka, przez który następnie wsuwany jest instrument chirurgiczny zakończony miniaturową kamerą na końcu. Kamera ta umożliwia oglądanie narządów jamy brzusznej na ekranie monitora.
 • Przez dodatkowe porty (2-3) do jamy brzusznej wprowadza się narzędzia chirurgiczne, które służą do preparowania i usunięcia wyrostka robaczkowego.
 • W niektórych wypadkach zostawia się w jamie brzusznej dren, który jest usuwany przed opuszczeniem szpitala.
 • Po usunięciu wyrostka robaczkowego cięcia operacyjne zamykane są 1-2 szwami lub specjalnym chirurgicznym plastrem.

.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU, JEŻELI ZABIEG NIE MOŻE BYĆ WYKONANY/ ZAKOŃCZONY METODĄ LAPAROSKOPOWĄ?

W pewnej grupie pacjentów zabieg laparoskopowy nie może być wykonany z e względu na kłopoty z uwidocznieniem narządów wewnętrznych. Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo konwersji do metody klasycznej to:

 • nasilony proces zapalny lub ropień;
 • perforacja wyrostka robaczkowego;
 • otyłość;
 • niekorzystne warunki anatomiczne;
 • przebyte zabiegi operacyjne, które powodują zrosty w jamie brzusznej;
 • nasilone krwawienie śródoperacyjne.

Decyzja o zmianie techniki operacyjnej podejmowana jest przez chirurga przed zabiegiem lub w czasie operacji. Dokończenie zabiegu metodą otwartą nie stanowi powikłania, a jedynie konieczną zmianę metody operacji, wykonywaną ze względu na bezpieczeństwo chorego.

 

CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PO ZABIEGU?

Po zabiegu należy stosować się ściśle do zaleceń chirurga. Chociaż już w kilka dni po zabiegu pacjenci mogą się czuć dobrze, należy pamiętać, że organizm wymaga więcej czasu do odzyskania pełni sił.

 • Jak po większości zabiegów po operacji może wystąpić ból, mogą również występować nudności i wymioty;
 • Wstanie z łóżka i chodzenie jest zalecane tak wcześnie jak to możliwe, zmniejsza to ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej;
 • Dieta jest rozszerzana stopniowo w dobie po zabiegu pooperacyjnym;
 • Zwykle powrót do normalnej aktywności życiowej następuje w przeciągu 1-2 tygodni - branie prysznica, chodzenie po schodach, aktywność seksualna, prowadzenie samochodu, wchodzenie po schodach, podnoszenie niewielkich ciężarów;
 • Wystąpienie gorączki, narastający ból brzucha, wzdęcie, nudności i wymioty oraz wydzielina z miejsc ran operacyjnych mogą być objawami powikłań pooperacyjnych. W przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym;
 • Większość pacjentów po zabiegu appendektomii laparoskopowej może powrócić do pracy w po upływie 7 dni, zależy to oczywiście od charakteru wykonywanej pracy. Ciężka praca fizyczna wymaga dłuższego okresu rekonwalescencji. Pacjenci po zabiegu tradycyjnym wracają do pracy 4-6 tygodni po zabiegu;
 • Na wizytę kontrolną celem usunięcia szwów należy się zgłosić w okresie od 7-10 dni po zabiegu, lub wcześniej, w razie opisanych powyżej niepokojących dolegliwości.

 

JAKIE MOGĄ BYĆ POWIKŁANIA POOPERACYJNE

Ilość powikłań po zabiegu laparoskopowej appendektomii jest stosunkowo niewielka i ustępują one zwykle bardzo szybko. Do powikłań laparoskopowej appendektomii należą: krwawienie, infekcje, choroba zatorowo-zakrzepowa, choroby układu krążenia. Przypadkowe uszkodzenie innych przyległych struktur anatomicznych takich jak jelito cienkie jest jednym z powikłań, które wymaga naprawczego leczenia chirurgicznego.

 

KIEDY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM?

W razie wystąpienia któregoś z poniższych objawów w przebiegu pooperacyjnym prosimy o kontakt z lekarzem:

 • Krwawienie i obrzęk okolicy rany;
 • Ropna wydzielina z którejkolwiek z ran pooperacyjnych;
 • Powiększające się zaczerwienienie wokół ran pooperacyjnych;
 • Narastające wzdęcie brzucha, zatrzymanie wiatrów i stolca;
 • Ból, który nie mija po zażyciu leków przeciwbólowych;
 • Nudności lub wymioty;
 • Dreszcze;
 • Przewlekły kaszel lub brak tchu;
 • Brak apetytu;

 

Celem przedstawionych informacji nie jest zastąpienie rozmowy pacjenta z chirurgiem na temat zabiegu operacji laparoskopowej appendektomii. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wskazań do operacji, bądź też alternatywnych metod postępowania należy skontaktować się z lekarzem. Również w razie pytań odnośnie samej operacji lub postępowania w okresie pooperacyjnym prosimy o  kontakt z chirurgiem w Szpitalu.