12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Tradycyjna chirurgia jelita grubego

Tradycyjna chirurgia jamy brzusznej stosowana w leczeniu nowotworowych jak i łagodnych chorób jelit, pozostaje wciąż standardem zarówno w Polsce jak i na Świecie. Rozcięcie powłok przedniej ściany brzucha umożliwia chirurgowi szeroki dostęp do operowanych narządów jamy brzusznej i wciąż w okresie promocji laparoskopii i robotyki nie może zostać zastąpiona procedurami endoluminalnymi, minimalnie inwazyjnymi w pewnych określonych stanach chorobowych. Wydawałoby się, iż znaczny uraz związany z tradycyjnym dostępem w trakcie operacji, ogranicza sprawny i szybki powrót chorego do pełni zdrowia, aktualnie powszechnie promowany po leczeniu operacyjnym. Jednak dostępna wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka oraz farmakologii, pozwala na modyfikację postępowania okołooperacyjnego, zarówno w okresie przedszpitalnym, jak i śród i pooperacyjnym, stwarzając szanse na szybki powrót operowanego do pełni zdrowia pomimo obciążenia dużym urazem związanym z operacją „otwartą”. Powyższe możliwe są dzięki realizacji w Szpitalu w Skawinie założeń protokołów ”ERAS” oraz ”FAST-TRACK”.

Celem Zespołu Szpitala w Skawinie jest zarówno bezpieczne i sprawne przeprowadzenie chorego przez okres okołooperacyjny, jak również wyleczenie z choroby nowotworowej. Nad realizacją powyższych celów czuwa zespół doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, który dostrzegają podstawowy cel – WYLECZYĆ!

Zwiększenie szans na wyleczenie raka stwarzają:

- odpowiednia, szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna

- leczenie neoadjuvantowe /przedoperacyjne/

- właściwie przeprowadzony zabieg operacyjny i znieczulenie

- sprawny i szybki powrót do pełnej aktywności w okresie pooperacyjnym

- pooperacyjne leczenie uzupełniające

- regularność kontroli pooperacyjnych /z odpowiednim panelem badań – o udokumentowanym znaczeniu klinicznym/

Wszyscy chorzy kwalifikowani w tutejszym ośrodku do leczenia nowotworów jamy brzusznej – raka jelita grubego, w tym raka okrężnicy i odbytnicy mogą oczekiwać spełnienia realizacji przedstawionych założeń.