12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000
Oddział chirurgii - Szpital Skawina - Kraków


Oddział Ortopedii i Traumatologii

Endoprotezoplastyka stawów:

wszczepiamy endoprotezy stawu: biodrowego, kolanowego, barkowego, łokciowego, skokowego oraz stawów rąk. Dobieramy indywidualnie dla pacjenta implanty wszystkich liczących się na świecie producentów endoprotez z zastosowaniem najnowszych rozwiązań artykulacji typu metal-metal oraz ceramika-ceramika.

Chirurgia artroskopowa:

stosujemy techniki małoinwazyjne w operacjach rekonstrukcyjnych w zakresie stawu kolanowego i barkowego co umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego, ogranicza ryzyko powikłań związanych z operacją, a także przyspiesza powrót do sprawności. W chirurgii artroskopowej wykonuje się małe - około 1 cm - nacięcia skóry, a dzięki specjalistycznym instrumentom i metodom wizualizacji, można wykonać: rekonstrukcje więzadeł krzyżowych, operacje łąkotek i przeszczepy chrząstki i inne.

 • Ten rodzaj zabiegów operacyjnych znacznie skraca czas pobytu w szpitalu i powrót chorych do pełnej aktywności i sprawności fizycznej,

Chirurgia ręki i kończyny górnej:

 • rekonstrukcje ścięgien i nerwów,
 • zabiegi korekcyjne - usuwanie przykurczów w chorobie Dupuytrene'a,
 • deformacje stawów,
 • wycięcia błony maziowej (synoviektomia),
 • usuwanie zmian guzopodobnych,
 • operacyjne leczenie zespołów bólowych (zespół cieśni kanału   nadgarstka, łokieć "tenisisty").

Chirurgia stopy:

 • korekcje paluchów koślawych i palców młoteczkowatych,
 • deformacje śródstopia,
 • inne zniekształcenia i zespoły bólowe.
 • reumoortopedia
 • wykonujemy zabiegi wycięcia błony maziowej stawów (synoviektomia),
 • rekonstrukcję ścięgien, korekcję reumatoidalnych zniekształceń w   zakresie ręki i stopy oraz endoprotezoplastykę stawów.

Znieczulenie:

Stosujemy skuteczne i bezpieczne metody znieczulenia i znoszenia bólu Pooperacyjnego. Techniki znieczulenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Po zabiegach gwarantujemy skuteczne leczenie bólu. Zabiegi ortopedyczne wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym. Za znieczulenie, jego rodzaj stosowny do stanu psychicznego i fizycznego  pacjenta odpowiada lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką anestozjologiczną, którzy podczas zabiegu czuwają nad przebiegiem znieczulenia, monitorując układ oddechowy i krążeniowy oraz utratę płynów. Współcześnie do zabiegów ortopedycznych preferujemy tzw. Blokady centralne które dzielimy na podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe. Różnią się one miejscem podania leku miejscowo znieczulającego W znieczuleniu  podpajęczynówkowym lek podaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej, czyli bezpośrednio do płynu mózgowo- rdzeniowego. W znieczuleniu zewnątrzoponowym lek podajemy do przestrzeni zewnątrzoponowej –leżącej pomiędzy dwoma blaszkami opony twardej rdzenia kręgowego. Lek podaje się z nakłucia okolicy lędźwiowej pomiędzy kręgami L2-L3 lub L3-L4.

Nakłucie:

przestrzeni zewnątrzoponowej dodatkowo umożliwia umieszczenie w tej przestrzeni cewnika zewnątrzoponowego dł. 90-100cm, który można pozostawić na okres pooperacyjny -w celu zapewnienia analgezji, czyli zniesienia bólu. Podajemy przez niego leki znieczulające miejscowo w stałym wlewie przez pompę strzykawkową.

Zaletą tych znieczuleń jest:

 • blokada czucia bólu przy zachowanej pełnej świadomości,
 • zmniejszenie wydzielania hormonów stresowych,
 • zmniejszenie śródoperacyjnej utraty krwi-na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • redukcja o 50-60% powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Podczas zabiegu pacjent zachowuje świadomość w przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego - które jest głębokim snem wywołanym lekami nasennymi, przeciwbólowymi i zwiotczającymi, a także gazami wziewnymi.

Prowadzimy programy rehabilitacyjne w szpitalu oraz w domu pacjenta W celu szybkiego usprawnienia i uzyskania dobrych wyników leczenia już w pierwszej dobie po operacji wdrażamy programy fizyko i kinezyterapii. W odpowiedzi na dodatkowe potrzeby pacjentów związane z powrotem do pełnej sprawności ruchowej zapewniamy programy rehabilitacyjne, które przy współpracy z naszym zespołem rehabilitantów i przy wykorzystaniu przenośnego sprzętu do kinezyterapii i fizykoterapii mogą być również przeprowadzane w domu pacjenta.