12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - Szpital Skawina - Kraków


Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział Intensywnej Terapii w szpitalu specjalistycznym im. Stanley Dudricka w Skawinie. 

To nowoczesny, w pełni wyposażony, dwułóżkowy, spełniający wszystkie obowiązujące wymagania oddział  zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.

Kadra oddziału: dwoje doświadczonych lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, pięciu specjalistów chirurgii ogólnej i onkologicznej, dwie wysoko wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne i trzy fizjoterapeutki.

W oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu specjalistycznym im. Stanley Dudricka leczeni są pacjenci ze schorzeniami przewodu pokarmowego w stanie ciężkim, wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania co najmniej jednego z podstawowych układów niezbędnych do życia np. oddechowego, krążenia,  pokarmowego, nerek i endokrynnego. Prowadzone jest skomplikowane leczenie; np. w niewydolności oddechowej pacjenci są sztucznie wentylowani przy pomocy nowoczesnych respiratorów. W niewydolności  krążenia czynność serca jest podtrzymywana i regulowana przez podawanie przy pomocy pomp infuzyjnych dożylnych leków nasercowych i antyarytmicznych pod ciągłą kontrolą czynności elektrycznej serca, ciśnienia tętniczego, wysycenia krwi tętniczej tlenem i diurezy. Pacjenci są w sposób kontrolowany żywieni dojelitowo i pozajelitowo co pozwala na ich szybki powrót do zdrowia.

Szczególnie dbamy o odpowiednią higienę pacjenta, zapobieganie odleżynom i prowadzenie profilaktyki przeciwzakrzepowej. Bardzo ważnym elementem terapii na tym oddziale jest rehabilitacja oddechowa i ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutów pozwalająca utrzymać czynności układu oddechowego i ruchowego na prawidłowym poziomie, zapobiegając zapaleniu płuc i  przykurczom mięśni, ich zanikom i odleżynom.

Dbamy o komfort pacjentów zapewniając im spokój oraz znosząc ból na wszelkie możliwe sposoby np. stosując cewniki zewnątrzoponowe po dużych zabiegach chirurgicznych.

W ramach możliwości zapewniamy kontakt rodziny z chorym bezpośredni i telefoniczny.

Monitorujemy i podnosimy stale jakość naszej pracy przez ustawiczne szkolenia specjalistyczne, akredytacje i współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie.