Przesiewowe badania raka jelita grubego

Bezpłatna kolonoskopia jelita grubego
refundowana przez Ministerstwo Zdrowia

Nasz szpital realizuje Program obejmujący badania przesiewowe raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Każdego roku rozpoznaje się ponad 14 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego rozwija się ze zmian łagodnych, tak zwanych polipów. Taka przemiana trwa najczęściej kilkanaście lat. Dlatego też, poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka. Wcześnie wykryty rak jest również bardzo często wyleczalny.

Polipy i rak we wczesnym stadium zazwyczaj nie dają żadnych objawów. Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest odnalezienie tych właśnie bezobjawowych jeszcze zmian, i o ile to możliwe ich usunięcie. Takie postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%.

Warunki kwalifikujące do Programu:
  • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, które nie miały wykonanego badania kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny,
  • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie,
  • osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
W każdym przypadku do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu, jak i lekarzy na nie kierujących.

Na kolonoskopię profilaktyczną można się zapisać wypełniając ankietę kwalifikacyjną:
Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej specjalności i dostarczona osobiście lub pocztą na adres: Szpital Skawina, ul. Tyniecka 15 32-050 Skawina.

Osoby spełniające powyższe kryteria do bezpłatnej kolonoskopii, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 532-727-534 lub mailowo pod adresem biuro@szpitalskawina.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.