12 444 65 26
Infolinia czynna: pon-pt od 800 do 2000


Nasi specjalisci

 

 

 

Piotr Szybiński - Ordynator Szpital Skawina

Ordynator: dr med. Piotr Szybiński

Dr med. Piotr Szybiński urodził się w 1969 roku w Krakowie, studia medyczne ukończył w 1996 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z I Katedra Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Tadeusza Popielę, a następnie przez Prof. Jana Kuliga.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2010). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2001 roku, z wyróżnieniem).

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Piotr Szybiński ukończył wiele szkoleń i staży, w tym staż na Uniwersytecie w Wurzburgu, Dundee czy Davos. Od 2010 Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Hobby: żeglarstwo i narciarstwo (licencjonowany nauczyciel)

 

Z-ca ordynatora: dr hab. med. Stanisław Kłęk

Z-ca ordynatora: dr hab. med. Stanisław Kłęk

Dr hab. med. Stanisław Kłęk urodził się w 1972 roku w Krakowie, studia medyczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1997 roku. Podobnie jak dr Piotr Szybiński, przez większość swojej pracy zawodowej związany był z I Katedra Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Tadeusza Popielę, a następnie przez Prof. Jana Kuliga.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2005 roku) oraz specjalista chirurgii onkologicznej (2008, egzamin złożony z wyróżnieniem). Doktor habilitowany nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2003 roku, z wyróżnieniem, pracy habilitacyjnej w 2012 roku). Od 2010 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim (ponad 730 członków) oraz towarzystwa członkowskiego European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Jako jeden z 24 osób na świecie posiada European ESPEN Diploma on Clinical Nutrition. Jest nauczycielem Leonardo da Vinci Life-Long Learning System. Współtwórca największego jednostki medycznej specjalizującej się w domowym żywieniu poza– i dojelitowym: Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Nutrimed, w którym do dzisiaj pełni funkcję kierownika. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: American Society for Enteral and Parenteral Nutrition (ASPEN), European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN), British Society for Enteral and Parenteral Nutrition (BAPEN), European Associacion of Endoscopic Surgery (EAES), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgery (ESS), Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, onkologii, żywienia poza i dojelitowego i ultrasonografii.

Hobby: bieganie (ukończone: 5 biegów maratońskich i 3 półmaratońskie)

 

Dr Kinga Szczepanek

Dr Kinga Szczepanek

Jest absolwentką Collegium Medicum UJ w Krakowie. Studia ukończone w roku 2000.
Pracę rozpoczęła w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w I zespole anestezjologów związanym z I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanym wówczas przez prof. Jerzego Wordliczka. Następnie pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ w Krakowie. Specjalizację z Anestezjologii i Intensywnej Terapii ukończyła w roku 2008, egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym. Od początków swej pracy, oprócz znieczuleń oraz pracy w OIT, związana była z opieką nad pacjentami żywionymi pozajelitowo w warunkach domowych.

Jedna z pierwszych osób na Świecie, które posiadają European ESPEN Diploma in Clinical Nutrition (egzamin zdany w Nicei w roku 2011). Jest certyfikowanym wykładowcą Leonardo da Vinci Life Long Learning System, była koordynatorem kursów LLL w Polsce. Ukończyła również „International school for instructors in Anaesthesiology", pod patronatem WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists). Jest członkiem towarzystw naukowych: POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (członek zarządu Towarzystwa), ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (członek - Chronic Intestinal Failure Special Interest Group zajmującej się żywieniem w warunkach domowych)) oraz ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition). Jest autorem i współautorem wielu doniesień naukowych oraz recenzentem międzynarodowych czasopism naukowych.

Mama czteroletniego Piotrusia. Hobby - podróże.

 

dr n.med. Jerzy Sałówka

dr n.med. Jerzy Sałówka

Dr med. Jerzy Sałówka urodził się w 1977 roku w Łańcucie, studia medyczne ukończył w 2002 roku. Przez większość swojej pracy zawodowej związany był z III Katedrą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UJ w Krakowie, kierowanej najpierw przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka.

Specjalista chirurgii ogólnej (egzamin w 2010 roku, z wynikiem bardzo dobrym). Doktor nauk medycznych (obrona pracy doktorskiej w 2008 roku, z wyróżnieniem).

W ciągu szkoleń chirurgicznych dr Jerzy Sałówka ukończył wiele szkoleń i staży. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in: Polskiego Klubu Koloproktologii (PKK), Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM), European Society of Surgery (ESS). Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii kolorektalnej, motoryki przewodu pokarmowego, patofizjologii i diagnostyki zaburzeń neuromotorycznych kompleksu dna miednicy, zwieraczy odbytu i jelita grubego. Współautor podręczników: Podstawy Chirurgii oraz Chirurgia Endokrynologiczna.

Hobby: narciarstwo.

 

dr n.med. Jerzy Sałówka

 dr n. med. Tomasz Cegielny - Specjalista chirurgii ogólnej

Urodzony w 1975 roku w Krakowie, jest absolwentem Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia medyczne ukończył w 2000 roku. Od początku kariery związany z  III Katedrą i Klinicą Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UJCM w Krakowie, kierowanej przez Prof. Romana M. Hermana, a następnie przez Prof. Wojciecha Nowaka. Od 2013 r. jest adiunktem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie.

Specjalista chirurgii ogólnej – egzamin specjalizacyjny zdał w 2009 roku, z wynikiem bardzo dobrym, obrona pracy doktorskiej w 2011 roku z wyróżnieniem

W trakcie pracy zawodowej szczególnie związany z problematyką chorób zapalnych jelit (IBD): choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.  Brał udział w wielu szkoleniach tematycznych, przebywał na stażach zagranicznych w zakresie leczenia IBD, min.  w Leiden University Medical Centre, (Holandia, 2007) oraz w Leuven University Hospital  (Belgia, 2008).

W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele kursów praktycznych w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, uzyskując w 2006 r. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU). Ponadto posiada Certyfikat Sekcji Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej (gastroskopia, kolonoskopia, ECPW).

Autor licznych publikacji z zakresu chirurgii, gastroenterologii (IBD), onkologii i ultrasonografii. Współautor wytycznych Polskiego Klubu Koloproktologii z zakresu leczenia przetok okołoodbytniczych.  

 

 

dr n.med. Tomasz Kowalczyk – specjalista chirurgii ogólnej

dr n.med. Tomasz Kowalczyk – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej odbył w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2017 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. Od stycznia 2015 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. Stanleya Dudricka w Skawinie.
Do głównych zainteresowań zawodowych i naukowych należą chirurgia minimalnie inwazyjna, chirurgia onkologiczna, ultrasonografia oraz opieka metaboliczna i żywieniowa w okresie okołooperacyjnym.
Swoje umiejętności chirurgiczne doskonalił na polskich i zagranicznych kongresach i kursach. Uczestniczył między innymi w kursie chirurgii przewodu pokarmowego w Davos oraz studiach podyplomowych w zakresie chirurgii laparoskopowej na Uniwersytecie w Strasburgu uzyskując certyfikat Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego w tym zakresie. Ukończył również kurs z zakresu chirurgii onkoplastycznej piersi Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO - Budapest) oraz kurs zaawansowanych technik operacyjnych w chirurgii laparoskopowej jelita grubego (IRCAD – Strasburg).
Wiedzę w zakresie leczenia żywieniowego oraz opieki metabolicznej w okresie okołooperacyjnym poszerzał na kursach i szkoleniach w Holandii, Austrii, Francji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2009 – 2011 uczestniczył w cyklu szkoleń w zakresie leczenia żywieniowego uzyskując Dyplom Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) w zakresie żywienia klinicznego. W 2011 roku uzyskał Certyfikat Polskiej Szkoły Żywienia i Metabolizmu.
Członek towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, European Society of Surgical Oncology (ESSO), Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, European Society for Nutrition and Metabolism (ESPEN).

  

 

Zespół Szpital Skawina

Koordynator ds. Medycznych

Eliza Kowalczyk

Koordynator ds. Administracyjnych

Urszula Łapuszek

 

 

 

Zespół pielęgniarski Szpital Skawina

Zespół pielęgniarski

Sumlet Magdalena - Przełożona Pielęgniarek

Baran Iwona

Budek Beata

Giza Barbara

Godyń Anna

Garbarz Joanna

Huras Martyna

Kochana Urszula

Kowalczyk Ewa

Klimkiewicz Katarzyna

Kupiec Monika

Łata Agnieszka

Monica-Wicher Katarzyna

Prowadzisz Małgorzata

Petrylak Marta

Szczepaniak Jadwiga

Twardowska Małgorzata

Żaba Agnieszka

 

Fizjoterapeuci

Reczek Magdalena