12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Kolonoskopia

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED BADANIEM KOLONOSKOPII

CO TO JEST KOLONOSKOPIA?

Kolonoskopia jest to badanie endoskopowe, które umożliwia obejrzenie błony śluzowej jelita grubego oraz końcowego odcinka jelita cienkiego. W trakcie badania można również pobrać wycinki do badania histopatologicznego oraz usunąć niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, w przeznaczonym do tego gabinecie zabiegowym. Miękki, giętki instrument grubości palca wskazującego wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym.


W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ KOLONOSKOPIĘ?

Wskazania do wykonania kolonoskopii:

1. badanie profilaktyczne raka jelita grubego, szczególnie u osób po 40 roku życia i wcześniej u osób obciążonych wywiadem rodzinnym (rak przewodu pokarmowego);

2. podejrzenie polipów jelita grubego lub kontrola po wcześniejszym zabiegu polipektomii;

4. zaburzenia w oddawania stolca – biegunki i/lub zaparcia, stolce ołówkowate, uczucie nieskutecznego parcia na stolec;

5. krwawienia z odbytu,

6. przed lub po niektórych zabiegach chirurgicznych;

7. podejrzenie zmian zapalnych jelita grubego.

8. diagnostyka anemii.

 

JAK NALEŻY SIĘ  PRZYGOTOWAĆ PRZED KOLONOSKOPIĄ?

Kliknij, aby pobrać informację.

Przed badaniem jelito grube musi być dokładnie oczyszczone ze stolca. Przygotowanie polega na spożywaniu specjalnych preparatów rozpuszczalnych w wodzie oczyszczających jelito (np. Fortrans), diecie płynnej. Szczegóły – formularz – przygotowanie do badania.

Brak dokładnego przygotowania jelita uniemożliwia wykonanie badania i w niektórych przypadkach zagraża bezpieczeństwu chorego podczas badania, dlatego wymaga przełożenia terminu kolonoskopii. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przygotowania jelita prosimy o kontakt z lekarzem.

Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas. Należy jednak poinformować lekarza o zażywanych lekach, szczególnie jeżeli jest to Acenokumarol, Sintrom, Aspiryna, Witamina E, niesterydowe środki przeciwzapalne lub insulina. W niektórych przypadkach będzie wymagane czasowe odstawienie leku lub zastąpienie go innym.

Kolonoskopię wykonuje się po podaniu środków uspokajających i przeciwbólowych, prosimy zatem o obecność osoby towarzyszącej. Leki podawane podczas kolonoskopii mogą upośledzać odruchy chorego, co uniemożliwia prowadzenie pojazdów w bezpośrednim okresie po badaniu.

Przed wykonaniem badania pacjent proszony jest o wypełnienie ankiety oraz wyrażanie zgody w formie pisemnej.

- Kliknij, aby pobrać wzór zgody.

- Kliknij, aby pobrać wzór ankiety

 

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PODCZAS KOLONOSKOPII?

W trakcie badania jelito pompowane jest powietrzem. Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, mogą być odczuwane parcie, wzdęcia, kolkę podczas wykonywania badania. Badanie jest wykonywane w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu śluzówka jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. Badanie trwa 15 do 30 minut. W rzadkich przypadkach lekarz nie może uwidocznić całego jelita i zaleca wówczas badanie dodatkowe – wlew kontrastowy jelita grubego lub CT.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY KOLONOSKOPIA WYKAŻE PATOLOGIĘ 

Jeżeli lekarz podczas badania zauważa podejrzaną zmianę, może wykonać biopsję którą przesyła do badania histpatologicznego. Znajdowane polipy zwykle usuwa się w całości podczas badania . Większość polipów ma charakter łagodny, ale określane jest to dopiero po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa się używając koagulacji i specjalnej pętli. Jeżeli polipów jest wiele lub mają one duże rozmiary, w celu ich usunięcia może być potrzebne powtórzenie badania w warunkach szpitalnych. Usuwanie polipów jest ważnym elementem zapobiegania rakowi jelita grubego. Miejsca krwawienia podczas badania mogą zostać zaopatrzone za pomocą ostrzyknięcia specjalnymi preparatami obliterującymi lub skoagulowane.

POSTĘPOWANIE PO KOLONOSKOPII

Wynik badania po wykonanej kolonoskopii przekazuje pacjentowi lekarz. Bezpośrednio po badaniu zwykle odczuwane są wzdęcia i kurcze brzucha powodowane przez powietrze wprowadzone do jelita. Uczucie to mija zwykle po oddaniu wiatrów. Po badaniu można odżywiać się i powrócić do normalnej aktywności życiowej tego samego dnia. Jeżeli chory otrzymał środki uspokajające, musi pozostać w obecności osoby towarzyszącej. Nie należy prowadzić samochodu lub innych pojazdów w dniu badania, gdyż podane środki uspokajające mogą upośledzać odruchy i postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli podczas badania pobrano materiał do badania histopatologicznego należy zgłosić się po 2-3 tygodniach do Pracowni Endoskopii celem odebrania wyników i ustalenia dalszego postępowania – wizyta poprzedzona telefonem do rejestracji i uzyskaniem informacji, że wynik już jest.

JAKIE SĄ POWIKŁANIA BADANIA?

Kolonoskopia jest bezpiecznym badaniem, ale mogą zdarzyć się powikłania.Do rzadko występujących komplikacji należą krwawienie z miejsca biopsji lub polipektomii oraz perforacja (przedziurawienie) jelita. Perforacja może wymagać zabiegu operacyjnego. Krwawienia z odbytu mogą trwać do kilku dni po badaniu i zwykle nie stanowią istotnego problemu klinicznego. Opisywane były także pojedyncze przypadki poważnych zaburzeń rytmu serca. Powikłania częściej występują u osób starszych oraz z uchyłkami jelita grubego.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy wystąpi:

- Utrzymujący się i narastający ból brzucha;

- Gorączka powyżej 38o C;

- Krwawienie z odbytu w ilości więcej niż pół szklanki;

- Nudności lub wymioty.

Celem przedstawionych informacji nie jest zastąpienie rozmowy pacjenta z chirurgiem na temat planowanej kolonoskopii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do metody kolonoskopii, alternatywnych sposobów postępowania, bądź też dodatkowych pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z lekarzem w Szpitalu.

Załączniki: