12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Enteroskopia

Enteroskopia dwubalonowa (enteroskopia "push and pull", ang. double-balloon enteroscopy, push-and-pull enteroscopy) – technika endoskopowa znajdująca zastosowanie przede wszystkim w badaniu jelita cienkiego. Została wprowadzona przez Hironori Yamamoto w 2001 roku. Jest pierwszą diagnostyczną techniką stosowaną w gastroenterologii, która umożliwia uzyskanie obrazu całego przewodu pokarmowego w czasie rzeczywistym.

Wskazania:

  • krwawienie z przewodu pokarmowego o nieustalonej przyczynie
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza przy prawidłowym wyniku kolonoskopii i gastroskopii
  • diagnostyka i (lub) zabiegi terapeutyczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita cienkiego
  • diagnostyka i (lub) zabiegi diagnostyczne w zespołach polipowatości
  • weryfikacja nieprawidłowości rozpoznanych w endoskopii kapsułkowej lub badaniu radiologicznym
  • ECPW u pacjentów z zespoleniem omijającym