12 444 65 26
Rejestracja czynna: pon-pt od 800 do 2000


Kwalifikacja i czas oczekiwania

Szpital Wielospecjalistyczny nie posiada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z czym nie ma możliwości przyjęć pacjentów w trybie ostro dyżurowym – nocnym. .

Pacjenci zgłaszający się do Szpitala są kwalifikowani do przyjęcia według następujących zasad:

  • w trybie planowym w ramach kontraktu z NFZ ( na postawie skierowania, lub po uprzedniej konsultacji w Poradni Specjalistycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Skawinie),

  • w trybie planowym - zabiegi komercyjne,

  • w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania - pacjenci pozostający pod opieką poradni żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych,

  • w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania pacjenci po zabiegu w przypadku konieczności ponownej hospitalizacji,

  • w trybie nagłym bez skierowania pacjenci żywieniowi i rehospitalizowani .

Gdy skierowanie jest niezasadne pacjent powinien trafić do innego podmiotu. Ocenie podlegają zasadność skierowania zgłoszenia się, pilność objęcia opieką (diagnostyką lub leczeniem).

Kwalifikacja prowadzona przez personel medyczny powinna odbywać się bezpośrednio po zgłoszeniu się pacjenta i być dokumentowana. W przypadku zgłoszeń telefonicznych wstępna ocena jest przeprowadzona w oparciu o wywiad telefoniczny.

Średni czas oczekiwania na wykonanie świadczenia to :

  • do 7 dni w przypadku pacjentów z kartą DiLO,

  • zabiegi planowe chirurgiczne – zgodnie z prowadzonymi kolejkami oczekujących sprawozdawanymi do NFZ. Szczegółowe informacje na stronie NFZ-krakow.pl,

  • zabiegi komercyjne – czas oczekiwania ustalany indywidualnie z pacjentem.